FOTO: JAN MAGNE K. STENSRUD
Drangedal 10-årige skole

Usikker på oppvekstsvilkårene for barn og unge i Drangedal

Sist gang Fylkesmannen varslet tilsyn med Drangedal 10-årige skole var i 2011. Rapporten den gang konkluderte med pålegg om å jobbe mer aktivt og systematisk for å forhindre at krenkende atferd oppstår. – Vi har kanskje ikke gjort nok, innrømmer ordfører Tor Peder Lohne.

Mandag klokken 12:00 fikk formannskapet i Drangedal en grundig orientering av rektor Stein Hugstmyr og kommunalsjef Erling Laland om alle skolesakene ved Drangedal 10-årige skole. Kommunalsjef Laland opplyser at Fylkesmannen har varslet tilsyn med Drangedal 10-årige skole.

Mange og komplekse saker
Bare i løpet av de siste ukene har Drangedalsposten skrevet om elever med tau rundt halsen som nesten blir kvalt, og om elever som har blitt mobbet siden barnehagen.
Forrige uke rykket brannvesenet ut etter at elever hadde tent på en søppelkasse på ett av toalettene.

NRK
Flere av sakene som først ble omtalt i Drangedalsposten er fulgt opp av andre medier i Telemark. Tirsdag gjorde NRK et intervju med ordføreren i Drangedal der han uttalte at det ikke er mulig å peke på skolen alene.
–I den grad det ikke er gjort nok, må det være at vi som samfunn ikke har klart å skape gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge i Drangedal, uttalte ordfører Lohne til NRK.

Alarmert og beroliget på samme tid
Ordfører Lohne sier til Varden at han ble både alarmert og beroliget av det rektor fortalte i formannskapsmøtet.
– Det er alarmerende vanskelige og komplekse elevsaker, og det er klart at det er barn og unge i Drangedal som ikke har det så bra. Samtidig ble jeg beroliget av hvordan hendelsene håndteres av skolen, fortalte Lohne til Varden.

Viktig med orientering
Kommunalsjef Erling Laland opplyser at han er tilfreds med møtet.
–Vi fikk orientert formannskapet og belyst flere viktige skole­saker. Det var viktig for oss å gi et bilde slik situasjonen oppfattes ved skolen, forklarer Kommunalsjef Laland.

Mye presseoppslag
Laland påpeker at det har vært mye presseoppslag om saker ved skolen.
–Er det stor forskjell på hvordan sakene er presentert i media og det som kom frem på møtet ?
–Det som kom frem på møtet var kanskje enda mer nyansert, og viste til en større helhet. Orienteringen gjaldt ikke bare mobbesaker, det ble også orientert om hvilke utfordringer skolen står overfor i hverdagen, legger Laland til.

Rektor og lærere
Min oppfatning er at rektor og lærerne er bra samstemte og at lærerne slutter seg opp om rektor. Jeg fornemmer at det er sånn, sier Laland.
– Det er mye som er bra, men også endel som er krevende. Noe annet ville vært rart på en så stor skole, legger Erling Laland til.

Glad for tilsyn
–Jeg er glad for at Fylkesmannen har varslet tilsyn med Drangedal 10-årige skole. Nå kan vi få en objektivt evaluering og grundig gjennomgang av alle elevsakene, forklarer ordfører Tor Peder Lohne. Etter det Drangedalsposten kjenner til kommer tilsynet som følge av mobbesaker som er påklaget til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

– Hvordan ser du på det faktum at Drangedal 10-årige skole anses som en skole der sannsynligheten for regelbrudd er stor, ordfører Tor Peder Lohne?
–Skolen har orientert formannskapet om flere utfordrende saker, og formannskapet er godt fornøyd med orienteringen og hvordan skolen jobber med sakene. Så får Fylkesmannen gjennom sitt tilsyn avdekke om det har vært regelbrudd, svarer ordføreren.
– Hvordan kan kommunen si seg fornøyd med å bli satt under tilsyn? Betyr ikke det at kommunen ikke har skjøttet sine oppgaver godt nok?
– Dersom det avdekkes regelbrudd ønsker vi selvsagt at dette tas tak i. Vårt mål er et trygt og godt skolemiljø for elevene i Drangedal, forklarer Lohne.
– Hvor har kommunen sviktet?
– Det vil fylkesmannen i tilfelle bidra til å avklare, sier han.
– Har forholdene vært helt ukjente for politikerne og administrasjonen? Hvis ja, har ikke da skolens ledelse sviktet med informasjonen om hva som foregår på skolen?
– Kommunens ledelse har vært orientert om noen saker fra før. Vi fant grunn til å orientere formannskapet nå, og formannskapet er som sagt godt fornøyd med orienteringen, forteller ordførerer Lohne.

Hadde tilsyn i 2011
Det er ikke første gang Drangedal 10-årige skole er under tilsyn. Rapporten etter tilsyn fra Fylkesmannen i 2011 ga kommunen pålegg om å jobbe mer aktivt og systematisk for å forhindre at krenkende adferd oppstår. Drangedal 10-årige skole ble blant annet pålagt å lage en skriftlig plan for varsling av krenkende adferd.
–Det er viktig med god struktur i timene og at læreren er en tydelig leder, kommenterte daværende rektor Sissel Bronken til Drangedalsposten. 22.02.2011.

Tilsyn styres av risiko for brudd på regelverk

Hvilke kommuner eller skoler fylkesmannen åpner tilsyn med, styres av risiko.

Dette betyr at de kommunene og skolene der myndighetene mener sannsynligheten for brudd på regelverket er størst, blir kontrollert først.

Utdanningsdirektoratet
Tilsynet utføres på vegne av Utdanningsdirektoratet som er delegert den overordnede nasjonale, faglige myndigheten for tilsynsarbeid.
Hvor alvorlige konsekvenser regelbruddene har, er også en del av vurderingen som ligger til grunn for hvor det føres tilsyn.

Stedlig tilsyn
Når fylkesmannen gjennomfører intervju eller drar på skolebesøk, kalles det ”stedlig tilsyn”. Det er flere alvorlige hendelser ved Drangedal 10-årige skole som ligger til grunn for at det nå er åpnet tilsynssak. Innsending av dokumentasjon kan være nok for å gjennomføre et tilsyn. Derfor er ikke alle tilsyn stedlige.

Åpningsmøte 3.april
Kommunalsjef Laland opplyser at i går, onsdag 3. april, var det berammet et oppstartsmøte for tilsyn ved Drangedal 10-årige skole.

22. mai
Laland opplyser at selve tilsynsarbeidet starter 22. mai i år. Fylkesmannen kan be om å få se eksempel på enkeltvedtak og andre viktige dokumenter. Det er bare informasjon som kan hjelpe fylkesmannen med å avklare om akkurat det som det føres tilsyn med, er på plass, som det kan bes om.
Et annet eksempel på informasjon fylkesmannen kan trenge i tilsyn, er tilgang til og hjelp til å finne fram i datasystemer.
Noen ganger trenger man mer informasjon enn det som kan leses ut av dokumentene som er sendt inn. Da er det nyttig å snakke med dem som arbeider i kommunen eller på skolen, og med elever og foreldre. Det er viktig for fylkesmannen å snakke med folk, i tillegg til det inntrykket man får fra skriftlig dokumentasjon.
Som oftest intervjuer man en og en. Foreldre og elever, og av og til lærere, intervjues som regel i grupper. Det blir bare spurt om det man trenger å vite for å avgjøre om regelverket det føres tilsyn med, blir fulgt.