• Byggingen av servicebygget har begynt, og er i rute. FOTO: VEBJØRN S. HELLAND
    Bilde 1 av 2 Byggingen av servicebygget har begynt, og er i rute. FOTO: VEBJØRN S. HELLAND
  • Sigtru Nesland er fornøyd med arbeidet så langt og gleder seg til servicebygget blir ferdig.
FOTO: DRANGEDAL VENSTRE
    Bilde 2 av 2 Sigtru Nesland er fornøyd med arbeidet så langt og gleder seg til servicebygget blir ferdig. FOTO: DRANGEDAL VENSTRE

Badehuset begynner å ta form­

Servicebygget på Oterbekk langs den nye gangstien begynner å ta form, og byggingen er i rute.

Leder i Neslandsvatn Vel, Sigtru Nesland, kan fortelle at byggingen går etter planen og planen er at det skal være ferdig i månedskifte mai – juni.
I følge facebooksiden til Nes­landsvatn Vel så skal servicebygget huse offentlig toalett, omkledningsrom, lagerrom samt rom for aktivteter for elever ved Kroken skole og SFO.

KV bygg har her begynt å kle servicebygget.
FOTO: VEBJØRN S. HELLAND

– Det er også planlagt å fikse på badeplassen etterhvert, samt en ny flytebrygge forteller Sigtru. Gangstien, eller Banen som den blir kalt, er ferdig fra bussbua nedenfor skolen og bort til Eskilt­dammen. Det er satt opp gatelys hele strekningen.

Rasteplasser
Feste AS har lagt frem noen planer om hvordan de tenker at det blir beste mulig langs Banen.
– Det er tenkt benker og små rasteplasser, avslutter Sigtru Nesland.