Motorvognen på Drangedal stasjon. Legg merke til fiskekassen foran på koblingen. Motorvognene hadde ikke lasterom, og for å unngå sig fra kassene og inn der passasjerene skulle gå og sitte, ble kassen med fisk plassert foran på toget. Foto: Erik W. Johansson, Norsk Jernbaneklubb
Motorvognen på Drangedal stasjon. Legg merke til fiskekassen foran på koblingen. Motorvognene hadde ikke lasterom, og for å unngå sig fra kassene og inn der passasjerene skulle gå og sitte, ble kassen med fisk plassert foran på toget. Foto: Erik W. Johansson, Norsk JernbaneklubbBilde 1 av 5
Hansbuflaten holdeplass etter at passasjertrafikken var nedlagt, men før venteskuret og plattformen ble revet. Gutten på bildet Jon Anders (13). Bildet er tatt 31. juli 2003, litt før kl 20.00.
Hansbuflaten holdeplass etter at passasjertrafikken var nedlagt, men før venteskuret og plattformen ble revet. Gutten på bildet Jon Anders (13). Bildet er tatt 31. juli 2003, litt før kl 20.00. Bilde 2 av 5
Den røde prikken viser hvor Hansbuflaten holdeplass i sin tid lå.
Den røde prikken viser hvor Hansbuflaten holdeplass i sin tid lå.Bilde 3 av 5
Hansbuflaten
Hansbuflaten Bilde 4 av 5
Motorvogn ved Lunde stasjon
Motorvogn ved Lunde stasjonBilde 5 av 5

Den gangen toget var lokalt

En gang gikk det lokaltog mellom Lunde og Neslandsvatn. Ikke bare skoletog, men tog som var ment for alle. Og det var holdeplasser, der toget stoppet på signal, eller hvis det var noen som skulle av.

Definisjonen på en holdeplass er en påstigningsplattform med eller uten et uværsskur, eventuelt en tidligere stasjon eller stoppested der ekspedisjonsbygningen benyttes som venterom.

Hansbuflaten var en slik holdeplass. Opprinnelig het den Skogly, og ble åpnet 1. oktober 1948. Fra 1950 ble navnet Hansbuflaten, formodentlig etter jordet og plassen på andre siden av jernbanen. Det spesielle med Hansbuflaten holdeplass, er at den lå i en relativt skarp kurve, og at plattformen var svært kort, bare ca. 12-13 meter lang. Det var en av de korteste, hvis ikke den korteste, i landet.
Fra 10. januar 1999 var det slutt på persontrafikken på Hansbuflaten, men holdeplassen ble ikke formelt nedlagt. Det skjedde fra 1. januar 2005. I mange år sto venteskuret intakt, og plattformen var der, men nå er både venteskur og plattform revet, kun en liten mur der venteskuret sto er igjen.

Mellom Nakksjø og Drangedal stasjoner var det bare to holdeplasser i tillegg til Hansbuflaten, og det var ved Rittmester Juels sidespor, opprettet i 1951 og nedlagt i 1968, og Pollen opprettet i 1954, året etter nedlagt og så gjenåpnet i 1960 og endelig nedlagt i 1970. I tillegg til holdeplassene kom selvsagt Kjosen stoppested, som ble nedgradert til holdeplass i 1960 og nedlagt 2005. Kjosen
Å ta lokaltoget fra Hansbuflaten var spesielt og spennende for en som vokste opp på femti-sekstitallet og som ferierte hos besteforeldrene i Drangedal hver sommer. Å rusle ned til holdeplassen, vente på toget, holde ut armen og så stoppet den lille motorvognen, oftest bare en vogn, av og til to, en styrevogn i teak hektet på selve motorvognen, for å ta oss med ned til Stranna. En særdeles praktisk ordning for alle som ikke hadde bil eller som ville på butikken utenom de tidene snutebussen til Kjosen gikk.

Persontrafikken på Hansbuflaten var ikke stor, og mer enn en gang kom lokaltoget i såpass stor fart at det ikke rakk å stoppe ved plattformen, men måtte bakke tilbake!
Etter Drangedal fortsatte toget til Neslandsvatn, og underveis dit var det flere holdeplasser; Revsdal, opprinnelig Refsdalen, men skiftet navn i 1953, og nedlagt i 1990. Deretter kom Nordgarden fra 1957, persontrafikken slutt i 1999, og nedlagt i 2005. Deretter kom Eggevåg stoppested, gjort om til holdeplass i 1960, persontrafikk opphørte rundt 2000 og ble nedlagt 2005. Etter Eggevåg kom Sønderå holdeplass, opprettet ca. 1948, nedlagt 2005, Måbekk opprettet 1928 og nedlagt ca. 1995, og Øvre Langlem, som var uten plattform, opprettet 1954 og nedlagt 1991. Så kom Neslandsvatn stasjon, der lokaltoget endte sin rute før det gikk tilbake til Lunde.
På Neslandsvatn var det korrespondanse med toget til Kragerø.
(Kilde tekniske data: Banedata 2013, Norsk Jernbaneklubb)