Det var blant annet i dette området, på grensa mellom Drangedal og Nissedal, at NVE analyserte muligheten for vindmøllepark. På grunn av regionale friluftskvaliteter og mange hytter, ble området frafalt, noe grunneier Olav Gautefald er svært  fornøyd med, her ved hyttefeltet Bleka, vest for Nånsåsheia, med utsikt mot heiene i Nissedal, Fyresdal og Åmli.
Det var blant annet i dette området, på grensa mellom Drangedal og Nissedal, at NVE analyserte muligheten for vindmøllepark. På grunn av regionale friluftskvaliteter og mange hytter, ble området frafalt, noe grunneier Olav Gautefald er svært fornøyd med, her ved hyttefeltet Bleka, vest for Nånsåsheia, med utsikt mot heiene i Nissedal, Fyresdal og Åmli.

Friluftsliv seiret over vindmøllepark

Gautefallheia er ikke blant de 13 områdene som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har plukket ut av de første 43 utvalgte analyseområdene for vindkraft i Norge. For Gautefallheias del vant friluftsliv og reiseliv foran vindmøllepark. Planen ble lagt fram mandag.

Det var blant annet i dette området, på grensa mellom Drangedal og Nissedal, at NVE analyserte muligheten for vindmøllepark. På grunn av regionale friluftskvaliteter og mange hytter, ble området frafalt, noe grunneier Olav Gautefald er svært fornøyd med, her ved hyttefeltet Bleka, vest for Nånsåsheia, med utsikt mot heiene i Nissedal, Fyresdal og Åmli.

Kjell Peder Haugene

– Det var veldig bra at Gautefallheia ble tatt ut av planområdet, sier grunneier Olav Gautefald, som har store deler av sin eiendom i området som ble analysert.
– Vi hører opplysninger om at vindmøllene er veldig sjenerende med lyd og det ville også krevd store arealer. Det var bra at det gikk som det gikk, sier en fornøyd Olav Gautefald, som mener at solenergi bør prioriteres framfor vindkraft.

Utsiling
NVE har nå analysert de 43 utvalgte landbaserte vindkraftområdene. Ett av disse er områdene som ligger lengst vest i Drangedal, hvor Gautefallheia er representert i det som kalles for «Dal- og fjellbygder i Telemark og Aust-Agder og Fjellskogen i Sør-Norge», det vil si Drangedal, Nissedal, Fyresdal, Åmli, Bygla

nd, Evje og Hornnes, Froland og Kviteseid. Deler av området er preget av lite bebyggelse og få tyngre tekniske inngrep.

Vurdert mange forhold
Prosjektet har i sin analyse sett på en rekke forhold i dette vindkraftområdet, som er på hele 2286 kvadratkilometer, eller drøyt dobbelt så stort som hele Drangedal kommune. I deler av området vil ny vindkraft trolig utløse behov for ny kraftforsyningsinretninger, noe som gjør at området ble vurdert som noe dårligere enn områder som er vurdert aller mest gunstig.
Videre er topografien lite kupert, noe som tilsier lav turbulens. Vindhastighetsfordelingen forventes å være jevn, noe som er gunstig for vindkraftproduksjon. Imidlertid kan innlandsklima medføre stedvis fare for ising over lengre tidsperioder.

Faglige innspill
– NVE har sett på en rekke faktorer, og etter at DNT Telemark, Forum for natur og friluftsliv i Telemark (FNF Telemark), Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark hadde gitt faglige innspill til analyseområdene hvor Gautefallheia lå, ble NVE klar over områdets store regionale verdier for friluftsliv og reiseliv. Dermed ble Gautefallheia og områdene langs Nisser og Kyrkjebygdheia tatt ut av planen, forteller prosjektleder Erlend Bjerkestrand.

Friluftsliv
Området er også vurdert med hensyn på friluftsliv, og Gautefallheia er svært mye brukt av folk fra Grenland og resten av Telemark, men også for store deler av Agder. Området har fjellområder som fremstår urørte og lett tilgjengelig for hele regionen. Gautefallområdet er delt mellom Drangedal og Nissedal, hvor det er cirka 1800 hytter. Analysen som NVE har gjort har også merket seg det store løypenettet som er mellom Kyrkjebygdheia og Gautefall, og karakteriserer disse som svært viktige turområder med og uten tilrettelegging.
Prosjektleder Erlend Bjerkestrand opplyser til Drangedalsposten at det ikke kom faglige innspill fra hverken Drangedal eller Nissedal kommuner til vindkraftplanene. Likevel konkluderte analysen fra NVE med at Gautefallområdet er av regional verdi for friluftslivet og reiselivet, og skal ikke bygges ut med vindmøller.