Målinger bekrefter høye verdier av bly i områdene rundt Motjenn. Det neste blir å diskutere oppryddingstiltak. Arkivfoto
Målinger bekrefter høye verdier av bly i områdene rundt Motjenn. Det neste blir å diskutere oppryddingstiltak. ArkivfotoBilde 1 av 3
Prøveresultatene viser 35 µg/l i Motjenn. Vann fra Motjenn renner ut i Oseidvannet hvor det hentes drikkevann fra. I drikkevannsforskriften er grenseverdien for bly satt til 10 µg/l.
Prøveresultatene viser 35 µg/l i Motjenn. Vann fra Motjenn renner ut i Oseidvannet hvor det hentes drikkevann fra. I drikkevannsforskriften er grenseverdien for bly satt til 10 µg/l.Bilde 2 av 3
Ingvar Oland ved Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. konkluderte med at det sier seg selv at det må gjøres tiltak når det gjelder blyet ved Motjenn. Det var i dette møtet, 11. april at kommunalsjef Tor Jørgen Melås opplyste at vannprøver fra Motjenn viser litt høye blyverdier. FOTO: JAN MAGNE K. STENSRUD
Ingvar Oland ved Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. konkluderte med at det sier seg selv at det må gjøres tiltak når det gjelder blyet ved Motjenn. Det var i dette møtet, 11. april at kommunalsjef Tor Jørgen Melås opplyste at vannprøver fra Motjenn viser litt høye blyverdier. FOTO: JAN MAGNE K. STENSRUDBilde 3 av 3

Det er målt høye blyverdier i Motjenn

Mattilsynet etterlyser drikkevannsrapportering

Ifølge Mattilsynet har ikke Drangedal kommune levert årsrapport for Stranna vannverk for 2018. Samme rapport for 2017 er mangelfull. Nå varsler Mattilsynet om tilsyn med drikkevanns­rapporteringen

Rune Gulbransen i Mattilsynet opplyser at de har etterlyst årsrapporten for 2018 for Stranna vannverk. Rapporten skulle vært levert 15. februar.
– Det viste seg å være riktig at den ikke var levert, dette må ha vert en glipp fra min side da alle de andre vannverksrapportene var levert til mattilsynet, forklarer Hans Olav Vøllestad i Drangedal kommune.

Drikkevannsforkriften
Ny drikkevannsforskrift trådte i kraft 1.januar 2017. Gulbransen forklarer at etter denne dato skal det måles jevnlig for både bly og PAH.
– Jeg kan ikke se at vi har mottatt fullstendig rapport for 2017 med måling av bly og PAH heller, forteller Gulbransen.
Vøllestad skriver i en mail til avisa at det måtte lages ny internkontroll på Drangedal Kommunes vannverksdrift for å tilpasse ny drikkevannsforskrift. Denne har vi fått hjelp av Sweco/driftsassistansen til og utarbeide. I den sammenheng er det blitt et øke i antall prøveparameter, og i tillegg er det totale antall prøver gått opp.
– Prøver for PAH og Bly er implementert som en del av den nye prøvetakingsplanen, skriver Vøllestad.

Varsler tilsyn
Rune Gulbransen opplyser at Mattilsynet vil gjennomføre tilsyn med drikkevannsrapporteringen i Drangedal kommune. Dato for selve tilsynet er ennå ikke fastsatt.
– Drangedal kommune har en god dialog med Mattilsynet og vi er selvfølgelig klar over det planlagte tilsynet som mattilsynet vil gjennomføre hos oss i år. Mattilsynet fører et jevnlig tilsyn hos kommuner, dette ønsker vi velkommen da dette ofte hjelper oss å bli bedre, forklarer Vøllestad.

Fylkesmannen
Kommunalsjef Tor Jørgen Melås opplyste på møte med Fylkesmannen 11. april at vannprøver i Motjenn viser litt høye blyverdier.

Eurofins
Det var miljøanalyseselskapet Eurofins som tok vannprøvene i Motjenn 31. oktober 2018. Prøveresultatene viser 35 µg/l. Vann fra Motjenn renner ut i Oseidvannet hvor det hentes drikkevann fra. I drikkevannsforskriften er grenseverdien for bly satt til 10 µg/l.
WHO har også satt grenseverdien på 10 µg/l. Det antas å ikke være en nedre grense for helseeffekter, så det anbefales å holde nivået så lavt som mulig opplyser Folke­helseinstituttet.

Helseeffekter
Folkehelseinstituttet opplyser at bly er meget giftig og akkumuleres i kroppen. Barn og fostre er spesielt sensitive for blyeksponering. Bly virker på en lang rekke organer, bl.a. nervesystemet, og vil da spesielt kunne påvirke IQ hos barn, nyrene og bloddannelse. Selv forholdsvis lave nivåer av blypåvirkning vil kunne forårsake økning i blodtrykket hos menn. IARC har karakterisert bly og uorganiske blyforbindelser i kategori 2B (mulig kreftfremkallende for mennesker).

Analyse av fisk
Seniorrådgiver i Mattilsynet Arnt Johansen, forklarer at før mattilsynet kan gi noen form for advarsel når det gjelder fisk, må det gjennomføres en analyse av fiskefilet.

Bellona reagerer sterkt
– Dette er et alvorlig problem. Kommunens absolutt viktigste oppgave nå er å hindre tilsig av blyforurenset vann til drikkevannskilder, forklarer seniorrådgiver, industri og avfall i Bellona Olaf Brastad. I perioden 1992 til 1999 var Brastad ordfører i Holmestrand.
– På vegne av innbyggerne håper jeg det er noen lokale politikere som forstår sitt ansvar, sier Brastad.

Ordføreren ikke tilgjengelig
Drangedalsposten har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra ordfører Tor Peder Lohne, men ordføreren har ikke vært tilgjengelig.