Trond Jarle Roalstad, ordførerkandidat Drangedal Arbeiderparti.
Trond Jarle Roalstad, ordførerkandidat Drangedal Arbeiderparti.

–Drangedal Arbeiderparti har nulltoleranse for mobbing

Vi i Drangedal AP ser svært alvorlig på saken som nå har blitt belyst av Drangdalsposten der et stort antall mobbere står fram og forteller sin historie. Det er mange som er berørt og involvert i en sak som dette som strekker seg langt tilbake i tid.

Det er viktig at de som står fram blir tatt på alvor og hørt. Vi skal ikke peke finger og legge skyld på enkelt individer. Mobbing er ikke en sak mellom to eller flere mennesker. Vi har alle et ansvar det være seg foreldre, lærere og ansatte på skolen, elever, fotballtrenere og andre medmennesker. Det er stort fokus på skole nå, og det er åpenbart at det er der mye av mobbingen har foregått, men det er dessverre sånn at det er ikke bare på skolen det skjer. Spesielt nå med alle slags plattformer av sosiale medier.

Vi i Drangedal AP har nulltoleranse for mobbing både på skoler, arbeidsplasser og fritidsaktiviteter. Da vi fikk fremlagt statistikk om mobbing fra rektor Hugstmyr ved forrige kommunestyremøte, var det gledelig å se at antallet som nå har opplevd mobbing, er betydelig nedadgående. Det viser at skoleledelse, lærere og assistenter har gjort et godt stykke arbeid for å snu en ukultur. Men målet er ikke nådd. For oss som politikere er det nå viktig å være tydelige i håndteringen av de sakene som nå har fremkommet, og føre en aktiv politikk for å hindre slike tilfeller i fremtiden.

Drangedal AP har programfestet en skolepolitikk med fokus på mobbing, og dette er et tema vi har stort fokus på. Vi må derfor legge til rette for at skolen har de ressurser de behøver for å håndtere mobbing og skape et miljø som hindrer en mobbekultur å få fotfeste. Vi som politikere kan ikke stå på skolen og være vakter i friminuttene, men det er vår plikt som folkevalgte å utøve tydelig ledelse i de mandater vi er gitt og følge opp politiske vedtak.

Trond Jarle Roalstad, ordførerkandidat Drangedal Arbeiderparti.