Thomas Moen 2015 rgb

Drangedal Kulturskole har over 20 ulike tilbud

I disse dager får alle elever i Drangedal med seg en brosjyre om kulturskolen i ranselen. Søknadsfristen er 20. juni.

I brosjyren går det frem at Drangedal kommune ønsker via kulturskolen å gi varierte undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag til barn og ungdom.

Kulturskolen ønsker å bidra til gode oppvekstvillkår for barn og ungdom i kommunen, og gi elevene meningsfylte og stimulerende aktiviteter som gir både faglig og sosial utvikling. Et godt kulturskoletilbud er viktig både for lokalsamfunnet, og for hver enkelt elev.

Ungdommens kulturmønstring UKM
I tillegg til de ordinære tilbudene som du kan lese om i denne brosjyren har
kulturskolen også hovedansvaret for Ungdommens Kulturmønstring(UKM)
og Den Kulturelle Skolesekken (DKS).

Nedre aldersgrense for søkere er 1.klasse
Voksne kan også søke, men søkere i skolealder blir prioritert. Det er også mulig
å søke på flere tilbud. Undervisningen skjer hovedsakelig etter skoletid som enkelt-
undervisning eller i grupper.

25 minutter pr uke
Undervisningen er i utgangspunktet 25 minutter pr. uke for de som har enkeltundervisning. Kulturskolen har også
elevkonserter og offentlige opptredener i løpet av skoleåret.

Nytt i år
Nye tilbud i år er et eget Perkusjons-tilbud, Folkelig sang og Notelærekurs, forteller
rektor ved Drangedal kulturskole, Thomas Moen.

Noe for enhver smak
Ellers tilbyr kulturskolen opplæring og fordypning innen en rekke ulike sjangere. Tilbudene passer både for nybegynnere og viderekommende.

Her kan du lære alt fra torader, gitar, vokal, låtskriving, moderne dans, trommer, fløyte keeboard, visuell kunst UKM arrangør og en rekke andre tilbud. Ta kontakt med kulturskolen om det er noe du lurer på.