Trolig mer enn 450 millioner kroner har denne maskinen vært med å skapt for Drangedal everk siden oppstarten 16. oktober 1960. 1. mai sørget driftsoperatør Runar Kleiv for å stenge av inntaksvann for siste gang. ALLE FOTO: KJELLL PEDER HAUGENE
Trolig mer enn 450 millioner kroner har denne maskinen vært med å skapt for Drangedal everk siden oppstarten 16. oktober 1960. 1. mai sørget driftsoperatør Runar Kleiv for å stenge av inntaksvann for siste gang. ALLE FOTO: KJELLL PEDER HAUGENEBilde 1 av 4
Hvem vet hvor lenge de så for seg at Suvdøla kraftstasjon kom til å eksistere, de som i andre halvdel av 1950-tallet utkjempet noen durabelige kamper om vannkraftutbyggingen i Tørdal. Her var protester, skepsis, politiske utbrytere, optimisme og her var et ufattelig slit og tungt arbeid for å få stasjonen og anlegget ferdig. 58 og et halvt år skulle Suvdøla eksistere. 1. mai, klokka 17, fikk turbinen på kraftstasjon fri.
Hvem vet hvor lenge de så for seg at Suvdøla kraftstasjon kom til å eksistere, de som i andre halvdel av 1950-tallet utkjempet noen durabelige kamper om vannkraftutbyggingen i Tørdal. Her var protester, skepsis, politiske utbrytere, optimisme og her var et ufattelig slit og tungt arbeid for å få stasjonen og anlegget ferdig. 58 og et halvt år skulle Suvdøla eksistere. 1. mai, klokka 17, fikk turbinen på kraftstasjon fri.Bilde 2 av 4
Maskinist og driftsoperatør på Suvdøla gjennom mange år nå, Runar Kleiv, låser døra en siste gang.
Maskinist og driftsoperatør på Suvdøla gjennom mange år nå, Runar Kleiv, låser døra en siste gang. Bilde 3 av 4
Planen er at Suvdøla kraftstasjon skal rives i løpet av 2021.
Planen er at Suvdøla kraftstasjon skal rives i løpet av 2021.Bilde 4 av 4

En sliter kveldet 1.mai

1. mai, klokka 17 stanset driftsoperatør Runar Kleiv vanntilførselen til Suvdøla for siste gang. Langsomt ebbet kraften bokstavelig talt ut av den gamle francisturbin. I 58 1/2 år hadde den gitt strøm og inntekter til Drangedal, – men også utgifter.

Kostnadene var betydelig i mange år, men inntektene begynte etter hvert å bli betydelige på et nedbetalt anlegg, og merktes godt i det kommunale budsjett.

Rives i 2021
– Hva skjer med gamle Suvdøla nå? Planen var vel å oppgradere den?
– Ja, det har vært planer om det i mange år, akkurat som bygging av den nye stasjonen på Bø. Nå viser det seg at det vil bli forholdsvis dyrt å oppgradere den gamle stasjonen, kanskje mer enn 20 millioner kroner, så den blir i stedet revet. Det vil ikke skje med en gang, men trolig i løpet av 2021 skal den være fjernet, sammen med den lille rest av rørgate fra påkoblingsstedet og ned til den gamle

Alle piler står på null. Kontrollrommet på gamle Suvdøla blir noe annet enn det som nå er bygd litt lengre nede i dalen. Der skal det meste kunne gjøres av drifta via en datamaskin eller et nettbrett.

kraftstasjonen, kanskje 150 meter.
– Ja, denne har kjørt inn mange penger til kommunen, sier Runar Kleiv, og gir den gamle francisturbinen en ekstra go’klapp på turbinlokket, mens han viser rundt i kraftstasjonen som nå stå dørgende stille.
Millioninntekter
Elverksjef Jan Gunnar Thors i Drangedal everk har sett litt på kraftproduksjonen gjennom alle disse åra, fra oppstarten 29. oktober 1960, klokka 14, og fram til i dag.
– Trolig har den produsert mer enn 1500 GWh og ha mer enn 400 000 driftstimer bak seg. Dette er altså en real arbeidsmaskin som fikk sin siste dag på 1. mai!
– Kraftprisene ble fram til starten av 1990-tallet satt av myndighetene, og var da lavere enn i dag. Men sier vi at den i snitt har produsert for 30 øre per kilowattime (kWh) gjennom alle disse åra, etter dagens kroneverdi, så utgjør det cirka 450 millioner kroner. Det er en betydelig sum, konstaterer Jan Gunnar Thors.