Gunnhild Faremo og Fred Arve Løyte. Foto Privat
Gunnhild Faremo og Fred Arve Løyte. Foto Privat

Gunnhild Faremo og Fred Arve Løyte utnevnt til æresmedlemmer

Under Drangedal idrettslags årsmøte ble Gunnhild Faremo og Fred Arve Løyte utnevnt som æresmedlemmer for stor innsats for Drangedal idrettslag. Årsmeldingen for 2018 vitner om en klubb med god økonomi og orden i sysakene.

Drangedal idrettslag DIL ble stiftet i januar 1907 på et møte hos baker Jahnsen. I 2018 var DIL kommunens største idrettslag med 700 medlemmer. Tidlig på 2000-tallet overtok Drangedal Idrettslag bane og et klubbhus fra Drangedal kommune. I dag fremstår Sparebanken Arena som et moderne og profesjonelt ­drevet idrettsanlegg.

To nye æresmedlemmer 
Gunnhild Faremo har vært medlem av idrettslaget siden 1976. Begynte som trener for de minste i turngruppa i 1978. Hun har også vært leder/styremedlem av turngruppa og en av drivkreftene bak basarer og bingo-ansvarlig igjennom 20 år. Gunhild Faremo tildeles æresmedlemskapet for stor innsats for laget.

Fred Arve Løyte var i mange år en av drivkreftene i fotballgruppa både som leder/styremedlem. Han var også oppmann for A-laget i 12 år. Arve har bidratt til å skape et godt sosialt miljø. Hjemmet hans var i mange år et samlingspunkt for spillere og andre i fotballgruppa. Arve har en lang aktiv karriere med 350 kamper for A-laget. Fred Arve Løyte tildeles æresmedlemskapet for stor innsats for laget.

Grethe Orkås ble tildelt Drangedal idrettslags gullmerke for ti års administrativt arbeid.

God økonomi
Sekretær i DIL Tor Vidar Kilane opplyser at klubbens økonomi er meget god. I årsmeldingen for 2018 går det frem at kunstgressbane, balløkke og friidrettsanlegg har kostet DIL 12 731 971 kroner. Budsjettet lå noe høyere. Mye av arbeidet og vedlikeholdet er gjennom hele året gjort på dugnad, forklarer Kilane.

Nytt lagerbygg
Til tross for at mye allerede er på plass, er det fremdeles behov for nye investeringer. I år skal det bygges nytt lagerbygg til rundt tre millioner. Planen er at bygget skal være ferdig allerede til høsten, forteller Kilane. Bygget skal dekke behovet for lagring av traktor, tråkkemaskin og en hel del annet kostbart utstyr. Mye av dette er utstyr som ikke bør stå ute året rundt.

Best på integrering
Drangedal idrettslag er vel den arenaen som er best på integrering og inkludering. Nye innbyggere, uansett hvor de måtte komme fra, er velkomne i vårt idrettslag, sier Tor Vidar.
– Hver dag er flere hundre barn, unge og voksne i en eller annen idrettsrelatert ­virksomhet i Drangedal.

Savner friidrett
I årsmeldingen for 2018 går det frem at det er gjort en investering på tilsammen 4 196 322 kroner for ferdigstilling av friidrettsanlegget. Et helt nytt banedekke er anlagt rundt kunstgressbanen.
– Det vi savner er noen som kan bruke anlegget aktivt. Dersom det er noen som ønsker å sette i gang friidrett i Drangedal så ber jeg de ta kontakt, sier Kilane.

Håndball
Kilane opplyser at drangedalshåndballen er sovende for tiden. Dersom noen ønsker å ta trenerjobben og ansvaret for styre og stell er det muligheter for å blåse liv i håndball igjen, sier Kilane.

Sittetribuner
Kilane forteller at det er satt i gang arbeid med flere sitteplasser rundt kunstgressbanen.

Alarmsystem
I Årsmeldingen går det fram at klubben omsider har fått på plass alarmsystem på klubbhuset og et nytt brannvarslingsanlegg. Det er i tillegg satt på plass utvendig kameraovervåkning på arenaen.

Drangdal Idrettslag hovedstyre

Leder: Sondre Mikalsen
Nestleder: Elin Furunes
Sekretær: Tor Vidar Kilane
Kasserer: Wilma Schrik
Styremedlem: Bård Bråten
Styremedlem: Ellen Øygarden Nordbø
Styremedlem: Einar Straume
Styremedlem: Jan Erling Sætre
Ledere for gruppestyrene:
Fotball: Leif Bjørn Kilane
Håndball: Monica Tveitan
Ski. Jan Gunnar Thors
Turn: Grethe Orkås
Representant i Drangedal idrettsråd:
Tor Vidar Kilane
Revisor: Harald Solvang
Revior: Kolbjørn Heldal
Valgkomite:
Jørgen Vøllestad (leder)
Karin Kåsa
Rigmor Furunes