Drangedal 10-årige skole

–Jeg har blitt mobbet helt siden barnehagen

–For snart to år siden, mens klassen var på svømmeundervisning, holdt en av guttene hodet mitt under vann så lenge at jeg holdt på å drukne. Jeg fikk vann i lungene og måtte til lege, men skolenvalgte å feie sakenunder teppet.

Den unge gutten som forteller dette, går nå på ungdomstrinnet på Drangedal 10-årige skole. Han forteller at han helt siden barnehagen er blitt mobbet og utestengt.
– Det er spesielt to-tre andre elever som har stått for mobbingen, sier han. Foreldrene opplyser at de har tatt dette opp med skolen ved flere anledninger, men ingenting har skjedd.
– Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker, men i saker hvor det er meldt om mobbing er det praksis ved Drangedal 10-årige skole at rektor har samtale med de berørte, forklarer rektor Stein Hugstmyr.

Dårlige minner
Grunnskolen skal være en tid du skal kunne se tilbake på med gode minner, lek, venner og læring under trygge forhold. For denne gutten har skolen vært et helvete. Han ble mobbet og utestengt over lang tid. Nå er han snart
ferdig med ungdomsskolen.

Provosert av
leserinnlegg
Gutten forteller at det som provoserte han til å stå frem var et leserinnlegg fra en lærer ved samme skole.
– Jeg ble veldig skuffet, det læreren skriver stemmer ikke med virkeligheten, sier han. Vinnerkultur har også blitt nevnt, jeg vet ikke hva de snakker om, for meg er dette bare tomme ord og pynt på papir.
– Hvorfor enkelte lærere pynter på virkeligheten vet jeg ikke, sier han.

Vær sterk - unngå
konflikter
Gutten forteller at han og foreldrene har snakket om mobbing nesten hver eneste dag ved middagsbordet.
– Mine foreldre sa jeg måtte være sterk og forsøke å unngå konflikter, men på skolen fortsatte mobbingen og det ble bare verre og verre. Jeg fikk til slutt veldig mye fravær og foreldrene mine ble ordentlig bekymret. Lærerne gjorde ingen verdens ting for å bedre min situasjon, de noterte det bare ned på en lapp og lukket øynene for det som skjedde.

Nær ved å drukne
– For snart to år, mens klassen var på svømmeundervisning, holdt en av elevene hodet mitt under vann så lenge at jeg holdt på å drukne. Jeg fikk vann i lungene og måtte til lege. Politiet ble ikke varslet, skolen valgte heller å feie saken under teppet. Den eneste reaksjonen var at klassen ble splittet opp. Jeg her og mobbere der, men det løste ingen verdens ting, forklarer han.

Hva har jeg gjort?
– Det jeg lurer på er hva jeg har gjort galt som fortjener dette. Hvorfor har ikke lærerne hatt interesse av å løse opp i denne mobbingen som har pågått i hele min tid ved skolen i Drangedal. Snart er vi over på videregående og da løser dette seg av seg selv. Er det kanskje det som er medisinen i Drangedal? Under teppet med det og vente til det går over av seg selv, spør gutten.

Noe er virkelig galt
– Her i denne bygda er det noe som er virkelig galt. Mamma ble så fortvilet at hun gikk til ordføreren, men det førte ikke til noen verdens ting det heller.
Ordfører Tor Peder Lohne ble bedt om å kommentere dette og han svarer slik:
– Vi jobber iherdig med mobbesaker i kommunen. Vårt mål er at alle skal ha det trygt og godt ved skolene i Drangedal. Fylkesmannen skal ha tilsyn ved Drangedal tiårige skole, og det ser jeg fram til, for da vil vi kunne få en objektiv vurdering av hva vi eventuelt må bli bedre på, skriver ordfører Lohne i en mail til avisa.

Hendene i fanget
– Både politikere, lærere og mange foreldre sitter med hendene i fanget og venter til det går over. I mellomtiden blir barn skadet for livet – er det verd det, spør gutten?

Bitter og skuffet
– Jeg er faktisk bitter og veldig skuffet over mange av lærerne. Hva er dere redde for? Er det mangel på kompetanse om hva som skal gjøres, vil dere ikke, eller var ikke min sak alvorlig nok? Dette er bare noen av spørsmålene jeg sitter igjen med, sier han.
Bygdedyr og jantelov
– Mobbing er et alvorlig problem for hele bygda. Dette lokalsamfunnet er gjennomsyret av bygdedyr og jantelov eller hva det nå heter. Jeg snakker med folk og det er mange mennesker i Drangedal før meg som har opplevd mobbing, men jeg håper at det ikke blir flere.
– Jeg syntes at folk må begynne å åpne øynene, sier han.

Grått og kjempet
– Jeg er heldig som har ressurssterke foreldre, uten deres støtte i denne kampen kunne det gått mye verre - tror jeg.
Jeg og min familie har grått og kjempet, nå var det nok. Nå har dette blitt en mobbesak og jeg håper det kan bidra til å skape klarhet i hva jeg har måttet gjennomgå i disse årene. Jeg er ikke den eneste som sliter med mobbing på skolen, kanskje kan min historie bidra til å hjelpe andre.
– Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker, men vi jobber med konkrete saker hos oss som gjelder mobbing, opplyser rektor Stein Hugstmyr.

I dag hadde jeg
en fin dag
Jeg vet ikke om den tiltaksplanen jeg endelig har fått vi hjelpe 100 prosent, men det er en bra start. I dag hadde jeg en fin dag, elevene i klassen var snille og de ville også snakke med meg! Hvorfor ventet dere så lenge med å gjøre dette?
Nå gleder jeg meg til videregående, kanskje blir jeg den blide og sosiale gutten med mange venner moren min snakket om at jeg var før jeg begynte på skolen i Drangedal.

Under tilsyn fra
Fylkesmannen
Kommunalsjef Erling Laland opplyser at Drangedal 10-årige skole er satt under tilsyn fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Rektor Stein Hugstmyr opplyser i en mail til Drangedalsposten at i åpningsbrevet fra Fylkesmannen står det:
«Fylkesmannen i Vestfold og Telemark varsler med dette brevet et tilsyn med elevenes skolemiljø i Drangedal kommune ved Drangedal 10-årige skole. Tilsynet er en del av Fylkesmannens felles nasjonale tilsyn, og foregår over hele landet. Dette tilsynet har som formål å undersøke om Drangedal kommune oppfyller kravene i regelverket når det gjelder skolens arbeid med skolemiljøet. Vi skal kontrollere om kravene til å arbeide forebyggende, og informere og involvere elever og foreldre blir overholdt. Vi skal kontrollere skolens aktivitetsplikt i skolemiljøsaker slik at elevenes krav om et trygt og godt skolemiljø blir overholdt.»

– Jeg vil veldig gjerne at alle elevene skal være trygge på skolen. Jeg blir oppriktig lei meg når jeg hører om ­mobbesaker, sier kommunalsjef Laland.
Laland opplyser videre at regelverket ble innskjerpet august 2017. Innskjerpingen innebærer at elevenes opplevelse av situasjonen i større grad skal lyttes til.
– Mobbing er noe ordentlig svineri. Det er så mange følelser som er i sving, og dette gjør arbeidet komplisert, forklarer Laland.

Ønsker tilsynet
velkommen
– Jeg ønsker et slikt tilsyn velkommen, sier Laland. Det mener jeg også de ulike skolelederne gjør, legger han til.
Laland forklarer at skolen overfor Fylkesmannen nå må dokumentere rutiner, hvordan skolen arbeider med mobbesaker, og om de ulike sakene faktisk blir løst. Elever som blir mobbet skal ha en tiltaksplan som sikrer at den enkelte elev gradvis kommer seg ut av situasjonen.

Roald Eie er opptatt av historen til Tokevassdraget. FOTO: JAN MAGNE K. STENSRUD