Vy.no
Vy.no

Vy innstiller tog mellom Bø og Lunde frem til 9. juni

Pressevakt i BaneNOR, Harry Korslund bekrefter at Bane NOR skal arbeide på strekningen Bø-Lunde fra mandag 13. mai kl. 04:50 til søndag 09. juni kl. 09:15. Arbeidet på strekningen får konsekvenser for morgentoget i begge retninger. –Det vil bli satt opp buss for tog, sier pressevakt i Vy Nina Schage.

 

Harry Korslund i BaneNOR opplyser at arbeidet mellom Lunde og Bø består i å skifte ut 5,5 km med gammel skinnegang. Arbeidet startet 13. mai og i løpet av helga er allerede 3500 meter skiftet. De 2000 metrene som gjenstår skal være skiftet innen 9. juni, sier Korslund.
Det vil ellers bli hastighetsbegrensninger for togene en stund fremover. Saktekjøringen skyldes at de nye sporene skal få tid til å stabilisere seg, forklarer Korslund.
Andre planlagte arbeider av BaneNOR på Sørlandsbanen
Drammen-Kongsberg
Bane NOR arbeider på strekningen Drammen-Kongsberg fra lørdag 24. august kl. 03:50 til søndag 25. august kl. 00:00.
Nelaug-Arendal
Bane NOR arbeider på strekningen Nelaug-Arendal fra onsdag 28. august kl. 00:00 til onsdag 04. september kl. 23:50.
Les mer omovergangsreglene her