Formannskapet fikk en grundig orientering om utbyggingsprosjektet Kroken barnehage før de enstemmig innstilte overfor kommunestyret om å si ja til å bygge en 4-avdelings barnehage i Kroken til 47,1 millioner kroner, eks. mva. Fra venstre rundt bordet ser vi Thor Olav Schulze Holte (Sp), Monica Sanden Tveitan (Sp), Astrid Lunde (H), protokollfører Marianne Storbukås, fungerende ordfører Arnt Olav Brødsjø (V), Wenche Kåsene (Ap), Lennart Skoglund (Ap), Sigtru Nesland (uavhengig), Aadne Røilid (Kr.f.), rådmann Jørn Chr. Knudsen, prosjektleder Helge Larsen og avdelingsingeniør Bård Bråten.
Formannskapet fikk en grundig orientering om utbyggingsprosjektet Kroken barnehage før de enstemmig innstilte overfor kommunestyret om å si ja til å bygge en 4-avdelings barnehage i Kroken til 47,1 millioner kroner, eks. mva. Fra venstre rundt bordet ser vi Thor Olav Schulze Holte (Sp), Monica Sanden Tveitan (Sp), Astrid Lunde (H), protokollfører Marianne Storbukås, fungerende ordfører Arnt Olav Brødsjø (V), Wenche Kåsene (Ap), Lennart Skoglund (Ap), Sigtru Nesland (uavhengig), Aadne Røilid (Kr.f.), rådmann Jørn Chr. Knudsen, prosjektleder Helge Larsen og avdelingsingeniør Bård Bråten.Bilde 1 av 2
Saksbehandler Tor Jørgen Melås (t.h.) var tilfreds med resultatet av den mangeårige prosessen som har ført fram til at både administrasjon og politikere kan enes om det beste forslaget til utbygging av ny 4-avdelings barnehage i Kroken. Arkitektene Tor Helge Storkaas og Ingrid Kvissel fra Norsjø arkitekter, lytter.
Saksbehandler Tor Jørgen Melås (t.h.) var tilfreds med resultatet av den mangeårige prosessen som har ført fram til at både administrasjon og politikere kan enes om det beste forslaget til utbygging av ny 4-avdelings barnehage i Kroken. Arkitektene Tor Helge Storkaas og Ingrid Kvissel fra Norsjø arkitekter, lytter.Bilde 2 av 2

Barnehageseier i Kroken

Småbarnforeldrenes kamp for å få en 4-avdelings barnehage i Kroken er langt på vei blitt hørt. Tirsdag innstilte formannskapet overfor kommunestyret med et rungende og enstemmig ja til å bygge det beste alternativet av en ny barnehage, etter anbefaling fra rådmannen. Prislapp: 47 millioner kroner.

Etter at administrasjonen med etatsjef og saksbehandler Tor Jørgen Naas Melås og prosjektleder Helge Larsen hadde orientert formannskapet i en times tid om hvorfor rådmannen går inn for å bygge en ny 4-avdelings barnehage i Kroken, var det unison enighet i formannskapet om at dette ville bli den beste løsningen. Kostnadsforskjellen på kun 1,6 millioner kroner var det ingen som brydde seg om.
– Den forholdsvis lille kostnadsforskjellen mellom alternativene skyldes at mange av rommene i bygningen vil måtte bygges uansett størrelse, forklarte prosjektleder Helge Larsen.
– Det eneste vi kunne spart er 117 kvadratmeter. Når vi likevel er i gang, så vil det bli forholdsvis liten kostnadsforskjell på de tre alternativene som er lagt fram, fortsatte Larsen.

Spiser opp kostnadsforskjellen
– Dette har ikke vært en lett sak å skrive innstilling til, erkjente Tor Jørgen Melås, som kunne underbygge sitt grundig gjennomtenkte standpunkt overfor politikerne med hele 52 vedlegg etter nærmere fire års saksbehandlingstid.
– Kostnadsforskjellen på en 3-avdelings barnehage og en 4-avdelings barnehage er så liten, at usikkerheten rundt kostnaden spiser opp kostnadsforskjellen, og derfor ble den ikke tungtveiende i vurderingen, sa Melås.

I tråd med politiske ambisjoner

Saksbehandler Tor Jørgen Melås (t.h.) var tilfreds med resultatet av den mangeårige prosessen som har ført fram til at både administrasjon og politikere kan enes om det beste forslaget til utbygging av ny 4-avdelings barnehage i Kroken. Arkitektene Tor Helge Storkaas og Ingrid Kvissel fra Norsjø arkitekter, lytter.

– Det legges opp til en kraftig befolkningsøkning i kommunen i kommuneplanen. Da ligger en 4-avdelings barnehage helt tydelig. Ellers bygger vi ikke i tråd med de politiske ambisjonene, sa Melås videre.
Flere var blitt overrasket over at prisforskjellene var så små på de tre alternativene. Alternativ 1 er en 4-avdelings barnehage til 47,1 millioner kroner, alternativ 2 er en 3-avdelings barnehage til 45,5 millioner, mens endelig alternativ 3 vil være å bygge en 3-avdelings barnehage med mulighet for påbygging til 4-avdelings, og er beregnet til 49,8 millioner kroner.

Politisk enighet
Fungerende ordfører, Arnt Olav Brødsjø (V), mente at dette forslaget som nå lå på bordet er innenfor hos de fleste partiene i kommunestyret.
– En av grunnene til at det har tatt lang tid skyldes at medvirkninga fra ansatte, foreldre og andre har vært god, i motsetning til det barnehagebygget som i all hast ble satt opp i Kroken ved forrige valg. Nå har vi langt på vei landet prosessen, sa Brødsjø.
– Vi skulle gjerne ha sett at dette hadde gått raskere. Det er krevende med all medvirkninga, men jeg tror vi har fått igjen for denne prosessen, repliserte Melås.

Mange utfordringer
Prosjektleder Helge Larsen gikk så igjennom hvorfor kostnadene hadde steget fra politikernes første budsjett­ramme på 30 millioner kroner, til dagens 47,1 millioner. Han fortalte om vanskelig grunnforhold som gjør at bygget må peles, det må fjernes en høyspentledning, få fram vann og avløpsledninger og en rekke andre kostnadsdrivende faktorer. Rådmannens innstilling er at bygget først skal stå ferdig til 1. august 2021, slik at også mindre entreprenører kan få muligheten til å legge inn anbud på prosjektet.

Ikke klatting
Wenche Kåsene (Ap) sa under behandlingen i formannskapet at en må være realistiske når det gjelder folketallsutviklingen i kommunen, og det minker vel litt i Kroken også, mente hun.
– Men når jeg ser den lille prisforskjellen, så går jeg for dette. Da blir det helhetlig, i motsetning til den klattinga som har skjedd på Heirikshaug barnehage.
Også partifelle Lennart Skoglund (Ap) minnet om at det var stort sprik mellom det som var avsatt til barnehageutbygging i sin tid og rådmannens nåværende forslag.
– Bygging av en barnehage er komplekst. Jeg støtter rådmannen forslag, konkluderte Skoglund.

– Vil kunne få følger
Fungerende ordfører Arnt Olav Brødsjø minnet formannskapet før de gikk til votering om at denne investeringen vil gripe godt inn i lommeboka til kommunen og ville kunne få følger for andre prosjekter. Et enstemmig formannskap innstiller overfor kommunestyret, som avholdes torsdag 13. juni, å gå inn for bygging av ny 4-avdelings barnehage i Kroken til 47,1 millioner kroner.

Helt fantastisk

Mari Nesland er foreldrenes representant i SU ved Kroken barnehage og er svært godt fornøyd med formannskapets enstemmige innstilling til kommunestyret neste torsdag.

– Det er helt fantastisk at politikerne og administrasjonen går for dette. Vi sende et brev til alle politikerne for halvannen uke siden, i forkant av formannskapsmøtet, men fikk bare tilbakemelding fra én representant. Derfor var vi veldig spente og usikre på hvordan dette skulle gå, forteller en svært lykkelig og gledelig overrasket foreldrerepresentant i samarbeidsutvalget (SU) ved Kroken barnehage, Mari Nesland.
– Hva var det dere skrev til politikerne?
– Vi forklarte våre synspunkter og ba de ta saken opp i deres respektive partier. Det er virkelig flott at politikerne går inn for dette, sier Mari Nesland, som selv har to barn, og minstemann har ventet i flere år på å gå i ny barnehage.
– Det rekker han dessverre ikke før han begynner på skolen, avslutter Mari Nesland.