Advokat Vibeke Hein Bæra representer tidligere elever som har gått til søksmål mot Drangedal kommune. Foto: Privat

Dette ligger an til å bli norgeshistoriens største mobbesak

Tirsdag 18. juni møtte tidligere mobbeofre fra Drangedal til et felles møte på kontoret hos advokat Vibeke Hein Bæra for å drøfte veien videre. Antall saker er nå oppe i 50 registrerte og offisielle saker og dermed norgeshistoriens største mobbesak.–Jeg er likevel optimistisk, sier Hein Bæra.

Advokat Hein Bæra forteller at hun på møtet fulgte to spor.
–Det ene vi pratet om var arbeidet for å endre kulturen i Drangedal som har dannet grunnlaget for at mobbingen har skjedd. Motstanden mot endring må forstå og kommunen må erkjenne at det er blitt begått urett, forklarer Hein Bæra.

Det finnes mange flere
De som møtte fortalte at det finne mange flere i Drangedal som også har blitt mobbet på det groveste, men de tør ikke stå frem.
–Min oppfordring er å stå frem, jeg kan love diskresjon og at saken blir behandlet konfidensielt og tatt alvorlig, lover advokat Hein Bæra.

Det andre Hein Bæra snakket om på dette møtet var det rent juridiske.
–Hva er mobbing i juridisk forstand? Opplæringslova §9A-3 omtaler nulltoleranse for krenking som mobbing, vold diskriminering og trakassering. Heim Bæra kom også inn på hva slags ordninger som finnes dersom ikke kommunen tar ansvar for å betale kostnadene for at historiene skal komme frem.

Alvorlig mobbing
–Det dreier seg om egne innbyggere som har blitt utsatt for alvorlig mobbing,  forklarer Hein Bæra.  Erstatningsansvaret er basert på enten objektivt eller subjektivt ansvar. Med objektivt menes ansvar uten påvist skyld. Eventuell erstatning skal dekke økonomisk tap, herunder tapt arbeidsinntekt og erstatning for "tort og svie". Det kan også være snakk om menerstatning og tapt livsutfoldelse, forklarer advokaten.

Kommunen er ikke lenger sikre på om de vil betale
–Dette blir en lang vei å gå, saken vil strekke seg over år, sier Hein Bæra. Drangedal kommune har tidligere sagt seg villige til å dekke kostnadene til det første møte som ble avholdt mellom de fem første mobbeofrene og Drangedal kommune. Ifølge Hein Bæra har kommunen nå uttalt at de ikke kan ta stilling til dekning av kostnader for sine egne innbyggere som har blitt mobbet.

Krever at Drangedal kommune dekker 40.000 kroner pr klient
Hein Bæra forteller at dersom kommunen mener alvor når de sier de vil ta mobbing av egne borgere alvorlig, må de også betale advokatomkostningene. Hein Bære opplyser at hun har fremmet krav om at Drangedal kommune dekker inntil 40.000 kroner pr klient. Dette kan totalt beløpe seg til 2 millioner kroner bare for saksforberedelsene.

Forvaltningsloven
Forvaltningsloven §36 gir føringer for hvem som skal dekke kostnader i slike saker.
Les mer om hovedregelen om det offentliges ansvar og videre tolkningen av § 36 i forvaltningsloven her