ordførerkandidat Trond Jarle Roalstad og varaordførerkandidat Synnøve Kveven. Foto: Jan Magne K. Stensrud
ordførerkandidat Trond Jarle Roalstad og varaordførerkandidat Synnøve Kveven. Foto: Jan Magne K. StensrudBilde 1 av 3
Varaordførerkandidat Synnøve Kveven
Varaordførerkandidat Synnøve KvevenBilde 2 av 3
Ordførerkandidat for Drangedal Arbeiderparti, Trond Jarle Roalstad
Ordførerkandidat for Drangedal Arbeiderparti, Trond Jarle RoalstadBilde 3 av 3

Valg 2019

Drangedal-beste bygda å bo i

Dette er tittelen som preger forsiden til partiets kommunevalgprogram. De to som stilte for Drangedal Arbeiderparti var ordførerkandidat Trond Jarle Roalstad og varaordførerkandidat Synnøve Kveven.

Kommunevalgprogrammet 2019-2023
I kommunevalgprogrammet går det frem at Drangedal Arbeiderparti vil:
// ha en demokratisk og forsvarlig forvaltning av Drangedal kommune.
// øke innbyggertallet.

Ordførerkandidat Trond Jarle Roalstad

// tilrettelegge for god utnyttelse og utvikling av de muligheter som finnes i kommunen.
// tilrettelegge for gode og verdige bo-/oppvekst- og levevilkår for alle aldersgrupper.
// sørge for god integrering, skole, jobb, bo- og fritidstilbud for innvandrerne.
// at kommunen skal ha et godt og gjensidig samarbeid med de ansattes organisasjoner.
// bruke penger til felleskapsgoder.
// at kommunen skal delta aktivt i interkommunalt og regionalt samarbeid og på den måten opprettholde og skape arbeidsplasser i Drangedal.
// ikke ha tvangssammenslåing med andre kommuner.

Varaordførerkandidat Synnøve Kveven

// arbeide for å opprettholde og skape statlige og fylkeskommunale kontorer og tjenester i Drangedal.

Drangedalsposten har invitert alle partiene til å stille med to representanter for å presentere sitt valgprogram på Drangedalsposten LokalTV. Øvrige partier oppfordres til å ta kontakt for å avtale lignende opplegg.