Bildet er fra pressekonferansen 25. juni. F.v Stein Hugstmyr, fungerende ordfører Arnt Olav Brødsjø og rådmann Jørn Chr Knudsen.
Rektor Stein Hugstmyr, fungerende ordfører i Drangedal Arnt Olav Brødsjø og rådmann Jørn Chr KnudsenBilde 1 av 3
Rådmann Jørn Chr Knudsen
Rådmann Jørn Chr Knudsen Bilde 2 av 3
Fungerende ordfører Arnt Olav Brødsjø
Fungerende ordfører Arnt Olav Brødsjø Bilde 3 av 3

–Jeg vil si unnskyld

Det sa fungernede ordfører Arnt Olav Brødsjø på pressekonferansen som ble holdt på kommunehuset tidligere i dag, der tema var det som ligger an til å bli norgeshistoriens største mobbesak. Advokat Vibeke Hein Bæra forteller hun har mottatt henvendelser fra rundt 50 tidligere elever som har blitt utsatt for mobbing.

Alle tre på podiet, rektor ved Drangedal 10-årige skole, Stein Hugstmyr, fungerende ordfører Arnt Olav Brødsjø og rådmann Jørn Chr. Knudsen, uttrykte et oppriktig ønske om komme til bunns i en mildt sagt komplisert og viktig sak – kanskje den viktigste i Drangedals historie.

Vi tror på det de forteller
–Jeg som rådmann har ikke grunn til ikke å tro på de historiene som kommer frem, uttalte Knudsen. Knudsen fikk støtte for sin uttalelse fra både Stein Hugstmyr og fungerende ordfører Arnt Olav Brødsjø.

–Det er ikke vanskelig å ha forståelse og empati for at det oppleves tungt når enkeltpersoner føler seg utsatt for en eller annen form for mobbing, skriver rådmann Jørn Chr Knudsen i pressemeldingen. På den andre siden er det noe i pressemeldingens ordlyd og det som ble meddelt under pressemeldingen som skurrer. Det snakkes fortsatt om «påstått» mobbing og at «dersom noen føler seg mobbet».
Skal vi kunne behandle påstått mobbing på riktig og rettferdig måte hvor gjensidig rettsikkerhet og personvern både for mobbeoffer og mobber blir ivaretatt, må sakene behandles og underkastes en grundig saksbehandling og undresøkelse.

Før pressekonferansen var mange naturlig nok spente.  F.v kommunikasjonsrådgiver Styrk Fjærtoft, rådmann Jørn Chr Knudsen og rektor Stein Hugstmyr.

Ny uavhengig undersøkelse
Til tross for at Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er midt oppe i et tilsyn med Drangedal 10-årige skole har kontrollutvalget i kommunen bestilt nok en uavhengig undersøkelse av de psykososiale forholdene ved skolen. Når rapporten foreligger og hva som er forventet å komme ut av nok et tilsyn, ble det ikke redegjort godt for. Denne undersøkelsen skal foretas av Telemark Kommunerevisjon.
–Mitt arbeid for mine klienter stopper ikke opp i påvente av resultater fra en slik uavhengig undersøkelse, opplyser Vibeke Hein Bæra.

Bygdedyret
Arnt Olav Brødsjø fortalte at «bygdedyret» i Drangedal eksisterer. Bygdedyret livnærer seg på misunnelse, fordømmelse og sosiale forskjeller mellom småkårsfolk og den såkalte bygdeeliten. I min ungdom het det «ørting» når ungene var stygge mot hverandre. Flere har kommet til meg og sagt ; var jeg en mobber, sa Brødsjø.
–Vi var ikke alltid snille med hverandre. Det er jo tydelig nå at det har vært noe her i Drangedal hele tiden som ikke har vært som det burde, forklarte Brødsjø som samtidig oppfordrer sambygdingene til å vise raushet og være inkluderende.

Nye møter mellom advokatene
Rådmann Knudsen opplyste at over sommeren er det planlagt et nytt møte mellom Vibeke Hein Bæra og kommunens advokat Sten Løitegård. Møtet vil blant annet dreie seg om nye mobbeofre ut over de første syv.

Må søke fri rettshjelp
For noen måneder siden, da det «bare» var syv mobbeofre, forpliktet Drangedal kommune seg til å dekke advokatomkostninger for det rådmannen benevner som motparten i mobbesaken. Når antall saker nå har økt er ikke kommunen like villige til å forplikte seg. På pressekonferansen ble det nevnt at kommunen ikke kan forplikte økonomisk bistand til mobbeofrene, men ber de søke statlig bistand om fri rettshjelp. Advokat Hein Bæra opplyser at fri rettshjelp kun er tilgjengelig for personer med samfunnets laveste inntekter.

På spørsmålet om kommunen avviser økonomisk støtte til øvrige mobbeofre, ble det sagt at de vil måtte vurdere hvert enkelt forespørsel.

Stabil og tydelig ledelse
Vi er kjent med at kommunen i løpet av sommeren/høsten må sette i gang en rekrutteringsprosess for å ansette både ny rådmann og ny kommunalsjef for skole. Dette sammen med mobbesaken tilsier at det kommunen nå trenger er en stabil og tydelig ledelse.