Mobbesaken

Leserinnlegg fra rådmann Jørn Chr Knudsen

I oppslaget i Varden (28. juli) kan man få inntrykk av at Drangedal kommune ventet halvannet år fra kommunen ble varslet om sakene, til sakene ble tatt på alvor i dialogmøte 9. mai 2019. Det er IKKE riktig at «ingenting skjedde»!

·       19. oktober 2017 ble kommunen varslet av advokatkontoret til Hein Bæra om seks navn knyttet til seks konkrete mobbesaker. Denne informasjonen fikk undertegnede og kommunalsjefen.

Rektor Stein Hugstmyr, fungerende ordfører i Drangedal Arnt Olav Brødsjø og rådmann Jørn Chr Knudsen

·       Kommunen ba via vår advokat Sten Løitegaard advokatkontoret til Hein Bæra sende over konkret informasjon om de seks mobbesakene.

·       I formannskapsmøtet 14. desember 2017 orienterte undertegnede og kommunalsjefen om mobbing i skolen knyttet til henvendelsen fra Hein Bæras kontor. Det ble i orienteringen i formannskapet IKKE nevnt navn på noen av de seks personene.

·       4. januar 2018 får kommunen mer informasjon om sakene fra Hein Bæra.

·       I god dialog med Hein Bæra har kommunen ved Sten Løitegaard anmodet om ytterligere dokumentasjon som kunne underbygge de mottatte sakene. Hein Bæra har også fått etterspurt informasjon fra kommunen. Denne informasjonsutvekslingen har gått for seg gjennom flere måneder.

·       Drangedal kommune initierte et dialogmøte 9. mai 2019 i forsøket på å få mer informasjon om de enkelte og navngitte hendelsene.  I tillegg bemerkes at det helt frem til mai var viktig for de det gjaldt at kommunen bevarte taushet om saken.

·       Som den administrativt ansvarlige i Drangedal kommune, har det hele tiden vært avgjørende å behandle disse dypt alvorlige sakene og anklagene grundig. Denne grundigheten har tatt tid.

·       Hver enkelt mobbesak er én mobbesak for mye, og som rådmann er jeg den første til å beklage om noen av ofrene har opplevd en ekstra belastning tiden det har tatt å innhente grundig dokumentasjon i hver enkelt av sakene.

·       Mitt valg av en GRUNDIG og solid gjennomgang av hver enkelt sak står jeg fullt og helt for, og som rådmann tar JEG ansvaret for at dette har tatt tid.

·       Nytt dialogmøte om nye, innmeldte mobbesaker finner sted over sommeren, og som rådmann er det viktig å understreke at disse sakene skal få en like grundig og solid behandling som de foregående.

·       Kommunen jobber på høygir for å gi Hein Bæra den sist etterspurte informasjonen, og som rådmann vil jeg understreke at Drangedal kommune ser frem til videre god dialog med Hein Bæra for å komme til bunns i hver eneste mobbesak som er meldt inn!

·       Jeg vil ellers understreke at for Drangedal kommune er det viktig med en ærlig og tydelig kommunikasjon rundt disse alvorlige sakene, samtidig som vi ikke kan fire på grundigheten i undersøkelsene av hver enkelt sak.

Rådmann Jørn Chr Knudsen