Trond Jarle Roaldstad og Magnus Straume
Trond Jarle Roaldstad og Magnus Straume

Refser Sp og Høyre for håpløs næringspolitikk

–Jeg har partiet i ryggen og vil løfte Eben Eser saken opp til ny behandling i kommunestyret, sier ordførerkandidat i Arbeiderpartiet Trond Jarle Roalstad.

–Vi mener dette er håpløs næringspolitikk. Det å nekte offshoreselskapet Skanits AS etablering i Eben Eser bygget fordi driften vil ødelegge kulturlandskapet, er ikke et godt nok argument, sier Roalstad.

Bygget har ligget ute til salgs i lang tid
–Jeg stiller meg undrende til at distriktspartiet SP og næringspartiet H går imot et godt initiativ for bygda, sier Roalstad.

Lite egnet som bolighus
Nærheten til veien gjør at huset egner seg lite til bolig. På befaringen sist uke kom det frem at dersom Eben Eser bygget skal omgjøres til bolighus krever trolig Statens Vegvesen at det settes opp en stor støyskjerm langs tomtegrensa mot fylkesveien.

Kulturlandskap
Argumentet til formannskapet var at å tillate kontor og lager her ville ødelegge kulturlandskapet.
–Hva som er kulturlandskap er også et spørsmål som krever en nærmere avklaring, sier Roalstad.

En underlig politisk vurdering
Vi er tydelige på at dersom folk ønsker nye arbeidsplasser og næringsvekst må de stemme Ap ved neste valg, kommenterer partileder Magnus Straume. Straume legger til at da dette ble drøftet i formannskapet så han på næringssaken som ”en planke”, og var sikker på at Aps forslag om ja med visse begrensninger skulle få flertall.
–Utfallet viste seg å bli en uforståelig politisk vurdering, legger Straume til.

Mistenker en skjult agenda, les saken her 

Vil ikke ha næring i det gamle Eben Eser bygget, les saken her