Formannskapet dro til Eben Eser på befaring. Fv Astrid Lunde, fungerende vareaordfører Monika Sanden Tveitan, Wenke Kåsene, Magnus Straume, Jens Tore Aakre, Alf Rune Falck, Jørn Åsulf Vrålstad. Med ryggen til står Bård Bråten og fungernende ordfører Arnt Olav Brødsjø.
Formannskapet dro til Eben Eser på befaring. Fv Astrid Lunde, fungerende vareaordfører Monika Sanden Tveitan, Wenke Kåsene, Magnus Straume, Jens Tore Aakre, Alf Rune Falck, Jørn Åsulf Vrålstad. Med ryggen til står Bård Bråten og fungernende ordfører Arnt Olav Brødsjø. Bilde 1 av 2
Eben Eser i ytre Kroken. FOTO: JAN MAGNE K. STENSRUD
Eben Eser i ytre Kroken. FOTO: JAN MAGNE K. STENSRUDBilde 2 av 2

Formannskapet sier nei

Vil ikke ha næring i det gamle Eben Eser bygget

–Vil man ha nærings­interessene høyere prioritert, må man nok velge andre politikere, sier næringssjef Tore Halvorsen i Drangedal kommune.

Tirsdag var formannskapet på befaring på eiendommen til det gamle menighetshuset, Eben Eser, som har stått tomt i mange år. Bakgrunnen var en klage fra Alf-Rune Falck som ønsker å flytte off­shorebedriften Skanits AS til Drangedal. Søknaden gjelder bruksendring av tidligere forsamlingslokale til Eben Eser som ligger inntil fylkesveien i Ytre Kroken. Huseier, Alf-Rune Falck, søkte om å benytte eiendommen til lager og bygningen til kontor. Firmaet Skanits AS har seks ansatte.

Formannskapet sier nei
Det går frem av saksprotokollen at formannskapet opprettholder sitt vedtak fra møte 4. juni og gir ikke dispensasjon til bruksendring på gnr. 17 bnr. 113. Hensynene bak kommuneplanen jfr. plan – og
bygningslovens § 11- 6, vil bli vesentlig tilsidesatt og ulempene vil bli klart større enn
fordelene ved å tillate næring i dette kulturlandskapet. Drangedal kommune har ledige
arealer på vedtatte næringsområder og ønsker Skanits velkommen dit.

Votering
Astrid Lundes forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer, avgitt for Magnus Straumes forslag.

Dette er politikk
–Fra mitt ståsted er det generelt en utfordring når politikerne av ulike årsaker endrer vedtak på tvers av administrasjonens faglige råd. Drangedal kan da oppfattes som uforutsigbare.
–Vil man ha næringsinteressene høyere prioritert, må man nok velge andre politikere, sier næringssjef Tore Halvorsen i Drangedal kommune.

Kun to budgivere
Steinar Sørvåg og Alf-Rune Falck var de to eneste registrerte budgiverne til eiendommen.