Filantropiske grunneiere

Jeg leser i Drangedalsposten på nett at grunneieren ønsker å vite hvem Skaumannen er. Det får de nok ikke, det får holde at jeg skriver i Drangedalsposten, så får grunneierne heller konsentrere seg om budskapet og ikke budbringeren. Takk for hyggelige ord om skribleriene mine forresten.

Grunneierne viser til konsesjonslovgivningen og fastslår at det er regulanten som skal betale for laksetrapper og annet som skal til for å få tilbake en anadrom fiskebestand i vassdraget. Det er sikkert riktig, og ut fra det grunneierne skriver, er det forståelig at de ikke vil betale noe som helst. Ikke spesielt overraskende.

Skaumannen

Underlig nok regner nemlig ikke grunneierne med å tjene nevneverdig på at fisken eventuelt kommer tilbake, fiskekort gir ikke store inntektene så vidt jeg forstår av det de skriver. Sitat: «Det er ikke vanlig at fiskekort er årsak til de store inntekter. Derimot høstes de store inntekter på å yte tjenester til fritidsfiskets utøvere, de trenger overnatting, mat og servering samt transport. Her er muligheter for alle. Grunneiere kan reservere seg for å leie ut til fiske».

Laksen fortjener en trapp eller to for å komme seg opp i vassdraget igjen. Foto: Wikimedia Commons

Men det er her de store inntektene ligger. Fiskekort, altså rett til å fiske, gir hyggelige inntekter. Et eksempel: I Gaula ble et vald på 2,5 kilometer på ene siden av elva og en kilometer på andre siden, leid ut for en femårsperiode for 1,75 millioner kroner! Og dette var i 2004! Nå er Gaula en av landets beste lakseelver, men prisen gir en antydning om hva som venter om laksen kommer tilbake til vassdraget og de mange elvene som kan bli lakseførende.

Men grunneierne har med andre ord tenkt å drive filantropisk virksomhet, og sørge for at andre skal tjene penger på laksefisket. Selv regner de ikke med å tjene penger i nevneverdig grad. Iallfall ikke på selve fisket. Andre lakseelver i landet gir hyggelig inntekter, det leies ut fiskestrekninger for betydelige beløp. Men slik blir det altså ikke i Drangedal.

Merkelig, tenker jeg her inne i skauen blant grantrærne. Hvorfor skal fisken tilbake til vassdraget da, og hvilken skade er det grunneierne har opplevet siden fisken ikke kommer opp?

Noe svar fra koia innerst i enden av stien fra enden av skogsbilveien i Drangedalsskauen et sted, kan jeg ikke gi.

Og slik går dagene.

Skaumannen skaumannen@kebas.no

Les også grunneierlagets svar til Skaumannen om laks i Toke

Les også Skaumannens innlegg Skal det bli laks i Toke igjen?