Mye forsøpling langs vassdraget

De lokale jeger- og ­fiskerforeningene i Drangedal har engasjert seg i prosjekt marin forsøpling, et prosjekt NJFF Telemark har påtatt seg med støtte fra Miljødirektoratet.

Tørdal JFF har tatt for seg store deler av Bjorvann, Drangedal JFF har saumfart deler av Toke, mens Kroken JFF har tatt for seg Storelva, Brødsjølona, Neslandsvannet og ned til Toke. - I Tørdal har 10-12 deltagere stilt opp på to økter og samla inn ca. 25 søppelsekker, pluss diverse anna søppel som tønner, plastdunker, vannledninger, isopor og dekk, forteller aksjonsleder Kristian Bronken i Tørdal JFF. - Lignende deltagelse var det under aksjonen i Kroken JFF forteller aksjonsleder Malene Nygaard, og legger til at vel 100 kg søppel ble samlet inn. For det meste var det søppel i form av rundballeplast, bygningsplast, isopor, plastveistikk og diverse camping og badeutstyr som har havna nedover i vassdraget. I Kroken ble også elever på Kroken skole med på aksjonen som en aktivitet i skolens friluftsuke. - I Drangedal JFF har medlemmer vært to økter på Toke og sortert ca. 15 sekker med søppel, plast og restavfall. Enkelte plasser var det mye søppel, sier aksjonsleder Kåre Oddnes. Ingen tvil om at dette var en kjærkommen aksjon, og det er skremmende hvor mye folk kaster fra seg ute i naturen, sier akjsonslederne.