Leserinnlegg

Positiv til næringsutvikling i Drangedal

Formannskapets vedtak om å avslå dispensasjon til bruksendring for næringsvirksomhet – lager og kontor på Eben Eser- tomta i Kroken er skuffende. Jeg har snakket med mange krokunger som ikke kan forstå flertallet i formannskapet.
Ved å lese Astri Lundes innlegg i Drangedalsposten og sammenholde det med de dokumentene som ligger åpent på kommunens hjemmeside lurer jeg på om det er noe i Halvor Olsens spørsmål i Drangedalsposten om det er særinteresser som råder og hvor han mistenker faktisk en annen agenda enn sunn fornuft.
Lunde skriver at det er ingen utvidelsesmuligheter for tomta. Det er ikke noe argument. Skanits opplyser i klagen at de ikke er avhengige å utvide tomta.
Ellers legger jeg merke til at søker hadde planlagt å utvide tomta ved å kjøpe areal av Gunnar Aakre. Det ville betydd at Skanits hadde eid areal på begge sider av den nedlagte fylkesveien og hatt bruksrett til denne. Da virker det noe underlig at Vegvesenet skulle ønske å opprettholde den veistubben de ikke bruker. Det er jo mange eksempler på at der offentlige veier er omlagt, overføres eiendomsretten til nærmeste grunneier. Det er jo det som er i tråd med praksis for slik avhending. Men for Astri Lunde er altså det direkte usant.
Eben Eser-tomta var lagt ut på salg og i følge Drangedalsposten var det kun to registrerte budgivere, hvorav den ene var Alf- Rune Falck i Skanits. På formannskapets befaring opplyste eieren av den ene naboeiendommen at han også hadde bydd, men det budet er i så fall ikke registrert. Jeg merker meg i sakens dokumenter at vedkommende nabo har sendt en omfattende merknad etter at fristen er gått ut. De fleste merknadene er de Astri Lunde viser til i sitt innlegg. Når det gjelder den andre naboen, som har den lengste grensa mot nedlagt fylkesvei og skiller naboeiendommene fra Eben Eser, er det ingen merknader. Derimot hadde naboen et positivt syn på en eventuell utvidelse av tomtearealet. Men dette er nå uaktuelt, så påstanden om at dette blir et skjemmende industriområde når det er snakk om et lagerbygg på noen hundre kvadrat (omtrent som størrelsen på naboeiendommens uthus) faller på sin egen urimelighet.
Skanits kjøpte eiendommen etter å ha sjekket eksisterende industriområder og funnet at de ble for dyre, men fant at Eben Eser egnet seg godt for lager. Astri Lunde tror ikke det er smart næringsutvikling å legge en bedrift på denne tomten. Er ikke Høyre for å gi enkeltmennesket frihet og mer ansvar. Da må det jo være åpenbart at når en bedriftseier ønsker å utvikle sin bedrift på egen eiendom bør offentlige myndigheter være positive og imøtekommende, ikke avvisende og belærende. Dessverre har flertallet i Formannskapet nå bidratt til at Drangedal kommune kan bli oppfattet som negative til næringsutvikling.
Astri Lunde er enkel i argumentasjonen når hun viser til at det bor folk på gamle Brødsjø Skole og nedlagte Coop i Kroken. Den gang var det ikke krav om avstand på 50 m fra vei.
Jeg er glad for at Arbeiderpartiets formannskapsmedlemmer var positive til denne næringsetableringen i Kroken. Tre av bedriftens ansatt bor i Drangedal. Eieren er veldig klar på at han ønsker å etablere seg i Drangedal. Da forventer jeg at kommunen er positiv.
Hvordan kan distriktspartiet Senterpartiet og næringspartiet Høyre være så negative?
Jeg har nå hørt at Skanits kan få en midlertidig løsning for lager og kontor. Håper dette er riktig, for her risikerer vi å legge varige hindringer for satsing og utvikling av næringslivet i Drangedal

Jan Olav Øygarden,
kommunestyrerepresentant Arbeiderpartiet