Stolt av å være en del av laget

Partilogo for Senterpartiet

Det nærmer seg valg, og tida er inne for partia til å oppsummere hva de har fått til og hva de må jobbe videre med i neste periode. Jeg har sett på Drangedal Senterparti sitt program for inneværende periode, og dette er noe av det jeg ser at SP har fått gjennomført:
•Bidratt til at Drangedal fortsatt er egen kommune
•Opprettet stilling ved NAV for å jobbe med «årsakene» til at mennesker havner utenfor samfunnet og gjøre noe med det
•Bidratt til å kjempe for at vi fortsatt har lensmannskontor
•Opprettet Frivilligsentral
•Opprettet Næringshage
•Fått bygget Nye Suvdøla Kraftverk
•Vedtatt og avklart bygging av nye Kroken barnehage
•Fått starta opp Ungt Entreprenørskap
•Fått starta opp MOT i skolen
•Installert webkamera i kommunestyresalen, og dermed lagt mer til rette for innsyn og involvering
•Bygget GS-vei i Kroken
•Sikret betydelig lokalt eierskap i banken ved egenkapitalbevis
Videre i den kommende perioden ønsker Senterpartiet blant annet å:
•Satse videre på dagens skole- og barnehagestruktur
•Handle mer lokalt, utnytte handlingsrommet i Grenlandssamarbeidet
•Unngå økning i det totale avgiftsnivået
Fullstendig program for Drange­dal Senterparti finner du på senterpartiet.no/drangedal.
Etter høstens valg håper jeg å kunne være med på å få til mange av de bra sakene jeg mener Senterpartiet har i programmet sitt. Det jeg er helt trygg på, er at jeg er med på et veldig bra lag. Vi har alle et ønske om å gjøre Drangedal til et bedre sted å vokse opp og bo i. Det føles bra å engasjere seg og jobbe for at kommunen min, som jeg er så glad i, skal utvikle seg videre. Og hvis vi alle forsøker å dra lasset i samme retning, har jeg troa på at dette skal bli veldig bra.

Husk å bruke stemmeretten din!

Stina A. Sætre
2. kandidat Drangedal SP