På bakgrunn av beboernes forslag har Statens vegvesen fremmet forslag om fartsreduksjoner gjennom deler av Neslandsvatn. Statens vegvesen venter nå på kommunens respons.
På bakgrunn av beboernes forslag har Statens vegvesen fremmet forslag om fartsreduksjoner gjennom deler av Neslandsvatn. Statens vegvesen venter nå på kommunens respons.

Forslag om nedsatt fartsgrense til 50 km/t