Senterpartiet og infrastruktur

Senterpartiet nevner litt av hvert om infrastruktur, men utelater dessverre i god politisk konservativ tradisjon å ta tak i grunnleggende storpolitiske årsaker, resultater og sammenhenger til at vi har svært lite konkurransedyktig, svært umoderne og veldig ineffektiv infrastruktur og dermed taper enormt  med diverse negative resultater som fks avindustrialisering, fraflytting, forgubbing osv slik vi ser i Drangedal og Norge generelt.

Pixabay.com

Enhver fri og uavhengig økonom kan jo dokumentere at en konkurransedyktig infrastruktur er samfunnsøkonomisk lønnsom og at det er derfor det stadig bygges nye bedre veier ute i verden og at nye norske veier faktisk vil betale seg selv over rimelig tid pga div sparte samfunnskostnader. Det er altså bevisst storpolitikk og ikkje økonomi som er årsaken til at Norge har Europas elendigste veier og at Drangedal har blant Norges elendigste veier.

Norge har også vært et oljeland i 50 år og kunne selvfølgelig hatt nye veier for mange tiår siden. De fakta eg nevner bør Senterpartiet bli tøffe nok til å prate høyt om og ta tak i for Drangedal har som norske distrikter flest ikkje en meter vei av bra nok standard for framtidas behov og ønsker.

Senterpartiet bør også kartlegge et nytt veinett i bygda for å ha noe å jobbe mot og siden vi har viktige gjennomgangsveier må politikerne samarbeide med nabokommuner, næringsliv osv for å prøve å  presse gjennom drastisk forbedringer. Særlig bør Sp jobbe hardt for ny direktevei via solberg, høydalen for det vil halvere kjøretida Stranna – Grenland og vil gjøre Stranna mye mer attraktivt som boområde for byarbeidere i Grenland og vil gjøre turistveien mye kortere og mer komfortabel.

Kanskje vi skulle etablere et eget veiselskap for å kjempe for nye veier i Drangedal slik vi faktisk har veldig god råd til fordi de fort vil spare mer enn de koster å bygge. Vi må også jobbe hardt og samarbeide bredt om en ny vei langs jernbanen til Lunde for det vil halvere reisetida på enda en viktig strekning. Reisetida kan altså reduseres svært mye både inn og ut  av og gjennom kommunen og det vil vitalisere samfunnet sterkt og bety veldig mye på så mange positive  måter at man bare må begynne å jobbe hardt  for saken.

Arvid lenes