Bjørn Åge Rønning (til venstre) og Ole Hveem har tro på gjensidig nytte av avtalen. (Foto: Akershus Traktor)
Bjørn Åge Rønning (til venstre) og Ole Hveem har tro på gjensidig nytte av avtalen. (Foto: Akershus Traktor)

Akershus Traktor kjøper opp Rønning Maskinsalg AS i Kroken