Elever fra 8. klasse fikk prøve seg som smeder for en dag. Inne i kullhaugen er temperaturen rundt 2500 grader celsius.
Elever fra 8. klasse fikk prøve seg som smeder for en dag. Inne i kullhaugen er temperaturen rundt 2500 grader celsius.

Her lærer elevene å smi mens jernet er varmt