Leserinnlegg

Skivebom

Dette leserinnlegget sto på trykk i papiravisa 30.november 2017.

Etter at vi ble gjort kjent med innlegget til Senterpartiets Oskar Straume i forrige kommunestyre angående tilstanden i Drangedalsskolen, har vi som tillitsvalgte i Utdanningsforbundet behov for å imøtegå Straumes uttalelser.

Tidligere rektor, nå konstituert kommunalsjef Stein Hugstmyr. 
FOTO: JAN MAGNE K. STENSRUD

I innlegget sitt, i en sak som viser at resultatene skolene i Drangedal leverer er de beste på fem år, velger Straume å gi en kraftig kritikk til lærerstanden i kommunen. Kritikken er så skarp, at den skulle vært klubbet av møteleder og burde vært imøtegått av rådmannen, slik Utdanningsforbundet ser det.

Straume sier i sitt innlegg at det er ansatte i skolen som ikke gjør den jobben de er bedt om i mobbearbeidet, og at lærerne må gå i seg selv. Det er en grov påstand som krever dokumentasjon. Den dokumentasjonen er ikke å finne i sakspapirene som ble fremlagt kommunestyret.

Straume opptrer som øverste arbeidsgiver og skoleeier når han trer inn i kommunestyret, og bør ikke bruke den rollen som en løs kanon. Spesielt alvorlig er det også at han representerer posisjonen kommunestyret og tilhører partiet som har ordføreren. Da bør man opptre spesielt varsomt i slik kritikk.

Om Straume sov i timen under folkevalgtopplæringen har ikke vi kunnskap om, men han har iallfall ikke fått med seg at som folkevalgt retter man sin kritikk til rådmannen, ikke ansatte i rådmannens organisasjon.

Noe av grunnen til det, er at rådmannen har mulighet til å ta til motmæle der han mener kritikken er uberettiget. Det har ikke en vanlig ansatt anledning til. Derfor oppleves og tolkes slik kritikk ofte som feig – ettersom det er alt for lett å kritisere noen som ikke kan ta til motmæle, spesielt der man opptrer som arbeidsgiver.

Vi noterer oss at Oskar Straume ikke følger vanlig praksis, og utøver en privatpraktiserende arbeidsgiverpolitikk på dette området. Hva Oskar Straume snakker om angående våre lærermedlemmer i private settinger bryr vi oss lite om. Hva han sier i kommunestyresalen som representant for skoleeier og arbeidsgiver, er vi dessverre nødt til å forholde oss til.

Våre lærermedlemmer, rektormedlemmer og tillitsvalgte vet at det er mange som har meninger om skolen. Alle har egne erfaringer og opplevelser fra sine år på skolebenken. Og barn og unges hverdag i skolen engasjerer foreldrene. Det er vi glade for. Og vi skal tåle kritikk der den er begrunnet.

Men, våre medlemmer i skole og barnehage har krav på en ryddig arbeidsgiver og en skoleeier som er sitt arbeidsgiveransvar bevisst. Og de skal ikke tåle at en folkevalgt som en representant for arbeidsgiver og skoleeier, leverer en slik usaklig kritikk som Oskar Straume ga i forrige kommunestyremøte. Lærere i skole og barnehage fortjener å bli behandlet på en ordentlig måte av sin arbeidsgiver, som alle andre arbeidstakere i kommunen, og ikke bli utsatt for en folkevalgt i fri eksos under et kommunestyremøte.

Vi minner alle våre medlemmer om at tilbakemeldingene vi får fra elevene er den viktigste – ikke hva en og annen lokalpolitiker måtte mene.

Elevundersøkelsen fra forrige skoleår, som var til behandling da Oskar Straume valgte å gi sin kritikk, viser at i tilbakemeldingene fra elevene er gode.

De er gjennomgående bedre enn landet, fylket og sammenlignbare kommuner på ungdomstrinnet med hensyn til mobbing, og vi har aldri vært nærmere nullvisjonen med hensyn til mobbing blant våre elever på ungdomsskolen.

På alle skolene i Drangedal melder elevene om mer støtte fra lærerne sine, enn landet, fylket og sammenlignbare kommuner. Elevene på barnetrinnet gir høy score i sin tilbakemelding på elevdemokratiet og elevens mulighet til påvirkning, samt kvaliteten på vurderingene de får fra lærere.

Elevene som gikk ut av 10. trinn i fjor leverte bedre resultater rent karaktermessig enn snittet i Telemark fylke. Dette til tross for at politikerne i Drangedal har redusert med 3,4 lærerårsverk mot 2012, noe bedre enn bunnåret 2014 hvor det var redusert med 5,3 årsverk mot 2012.

Så etter de forutsetninger kommunestyret og skoleeier har gitt lærerne, har de god grunn til å være stolte av de resultatene som ble lagt frem i tilstandsrapport for grunnskolen i Drangedal for skoleåret 2016-17.

Samme dag som kommunestyret hadde satt møtet, deltok alle lærerne i kommunen på et foredrag av professor Thomas Nordahl, en av Nordens fremste og mest anerkjente forskere innenfor skole og skoleutvikling. Han sa blant annet at skole er en alt for viktig og kompleks samfunnsinstitusjon til å ha et kommunestyre som eierstyre. De burde isteden være underlagt en profesjonell og faglig kompetent aktør, som for eksempel staten i større grad viser seg å være. Torsdagens opptreden i kommunestyret ble et levende bevis for oss at professor Nordahl har rett.

Til slutt må vi sende Oskar Straumes oppfordring tilbake i retur, og be han gå i seg selv, og spørre seg om han faktisk har forstått den rapporten han har lest. Kritikken han serverer kan i alle fall ikke underbygges med de fakta som serveres der – den står igjen som en feig kritikk som ikke gjenspeiler virkeligheten.

For Utdanningsforbundet
i Drangedal

Stein Heldal Hugstmyr
Hovedtillitsvalgt
Stina Annlaug Sætre
Tillitsvalgt, Drangedal
10-årige skole
Gry Eva Haugen
Tillitsvalgt, Kroken skole
Kari Anne Voje
Tillitsvalgt, Tørdal skule