Oppslutningen om partiene får ofte utslag i hvor de forskjellige toppkandidatene, eller andre profilerte lokalpolitikere, er hjemmehørende. Arbeiderpartiets veteran, Magnus Straume, var den som rykket flest plasser oppover på egen partiliste, fra en 17. plass til 5. plass, og dermed fast plass i kommunestyret. Illustrasjon : ROAR BRØDSJØ
Oppslutningen om partiene får ofte utslag i hvor de forskjellige toppkandidatene, eller andre profilerte lokalpolitikere, er hjemmehørende. Arbeiderpartiets veteran, Magnus Straume, var den som rykket flest plasser oppover på egen partiliste, fra en 17. plass til 5. plass, og dermed fast plass i kommunestyret. Illustrasjon : ROAR BRØDSJØ

Valg med store variasjoner