Fjelltun-kokkene Eva Rosland (t.v.), Aud Kleiv og Kjellaug Rekvik sørger godt for kostholdet for leirskoleelevene. Her er det middagsmaten som klargjøres i store gryter. Kjellaug har vært kokke på Fjelltun det meste av tiden siden 1974.
Fjelltun-kokkene Eva Rosland (t.v.), Aud Kleiv og Kjellaug Rekvik sørger godt for kostholdet for leirskoleelevene. Her er det middagsmaten som klargjøres i store gryter. Kjellaug har vært kokke på Fjelltun det meste av tiden siden 1974.

Fjelltun leirskole

Der lek og læring er fag