F.v konduktør Ørjan Dyrstad, konduktør Trond Tucker og lokomotivfører Pål Ribe. Foto: Kjell Peder Haugene.
F.v konduktør Ørjan Dyrstad, konduktør Trond Tucker og lokomotivfører Pål Ribe. Foto: Kjell Peder Haugene.

Derfor står toget på Drangedal stasjon

Reisende på vei til Oslo har fått beskjed om at på grunn av streik blir toget stående på Drangedal stasjon mellom klokken 12.00 til 14.00.
–Vi får lov til å oppholde oss i toget, men de har stengt kafevogna, kommenterte en reisende.

 

Det er Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund som torsdag går til politisk streik mot EUs jernbanepakke.

Regjeringen vil flytte råderetten over jernbanen til EU. Med EUs fjerde jernbanepakke vil det frata Norge muligheten til å bestemme sikkerhet og organisering av jernbanen. Også på Drangedal stasjon stoppet toget til Oslo opp mellom klokka 12 og 14. Det var få passasjerer ombord, men de som var tok det hele med knusende ro for å bli to timer ekstra i Drangedal.

Alle tog kjørte til nærmeste stasjon innen klokken 12.00, og vil stå stille frem til streiken avsluttes. Dette gjelder også Flytoget. I Oslo vil også trikk og T-bane bli berørt av streiken.

Vy opplyser at Vy setter ikke opp alternativ transport for avgangene som er berørt før, under og etter streiken. Vy beklager ulemper dette medfører for deg som kunde, skriver de.

Vy gjør oppmerksom på at også ansatte hos Kundesenteret vil streike og at Vys kundesenter derfor ikke er betjent mellom 12-14.