FOTO: POLITIDIREKTORATET
FOTO: POLITIDIREKTORATET

Ny politimester i Sør-Øst

Politimester i Troms, Ole Bredrup Sæverud, blir ny politimester i Sør-Øst politidistrikt.  Bakgrunnen er at nåværende politimester i Sør-Øst, Christine Fossen, går til en ny stilling i Justisdepartementet 1. november.

Det er politidirektoratet som melder dette.

Ole Bredrup Sæverud har vært politimester i Troms siden 2012. Han har drøyt fire år igjen av sitt åremål. Han er jurist og har vært politiadvokat, statsadvokat og førstestatsadvokat.

– Jeg er takknemlig for denne utfordringen, og ser fram til å ta fatt på neste etappe av arbeidet i politidistriktet. Vi har et potensial for erfaringsoveføring mellom politidistriktene, og nå får jeg anledning til å bidra med erfaringer fra Troms. Samtidig ser jeg fram til å bli kjent med de forutsetningene Sør-Øst har for sin drift, og sammen med medarbeiderne der fortsette å utvikle distriktet i ønsket retning, sier Ole Bredrup Sæverud til politidirektoratet.