Det er uenighet om det skal være tillatt å bygge helt inn til dyrkbar mark eller om grensa bør være 50 meter. Kommunestyret vedtok 19. september at saken skal opp til ny behandling i hovedutvalget for plan, teknikk, næring og miljø. Bildet er tatt på Bø i Tørdal. Foto: Kjell Peder Haugene
Det er uenighet om det skal være tillatt å bygge helt inn til dyrkbar mark eller om grensa bør være 50 meter. Kommunestyret vedtok 19. september at saken skal opp til ny behandling i hovedutvalget for plan, teknikk, næring og miljø. Bildet er tatt på Bø i Tørdal. Foto: Kjell Peder Haugene

Ønsker å tillate bygging helt inntil dyrka mark