– Vi bruker tømmer til en rekke produkter; både til ved, bord og benker og andre treprodukter, forteller daglig leder Bertil Petterson, og gir en takk til både Helge Lia og andre som gir bort tømmer og trevirke.
– Vi bruker tømmer til en rekke produkter; både til ved, bord og benker og andre treprodukter, forteller daglig leder Bertil Petterson, og gir en takk til både Helge Lia og andre som gir bort tømmer og trevirke.

Tømmergave til produktene