Anne Kjendsheim er valgt som leder av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Anne Kjendsheim er valgt som leder av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Dame med mange jern i ilden