Skogeiendommen nord i Tørdal, på grensa til Kviteseid, har 918 mål inne i Grytdalen naturreservat.
Skogeiendommen nord i Tørdal, på grensa til Kviteseid, har 918 mål inne i Grytdalen naturreservat.

Enda en A/S-skog