Rattus norvegicus. Codan Forsikring
Rattus norvegicus. Codan Forsikring

Her gjør rottene mest skade

November er måneden med flest mus- og rottebekjempelser. Flest rottebekjempelser er det i Hordaland, Rogaland og i Oslo, mens musene sprer skadene utover store deler av landet.

Det viser statistikk fra Norsk Hussopp Forsikring over registrerte skader i 2018.

– Ut fra denne statistikken, ser det ut som Hordaland er fylket som er hardest rammet av rotter med nær én fjerdedel av rottebekjempelsene, sier Øyvind Magerøy, fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring.

Byrotta og landmusa

Hele 38 prosent av rottebekjempelsene er registrert på Vestlandet, etterfulgt av Østlandet unntatt Oslo (29 %). I Nord-Norge er det registrert svært få rotte-tilfeller hos Norsk Hussopp Forsikring.

Rottene trives best i tettbygde strøk og byer, mens mus liker seg best nær naturen. Flest musebekjempelser er det i Akershus (14 %), etterfulgt av Hordaland (14 %), Nordland (10 %), Trøndelag (9 %) og Rogaland (8 %). Det er mindre forskjeller mellom fylkene på museskader.

Gikk i fella. Codan Forsikring

Rottefrykt på Vestlandet

En ny undersøkelse for Codan Forsikring viser at mange frykter å få rotter i boligen.

– Vestlendingene frykter rottene mest og med god grunn, for de har flest rotteskader. Men også i Oslo, der det er færre antall skader, ser vi at rotter er et av skadedyrene vi er mest redde for å få inn i hjemmene våre, sier Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan Forsikring.

På Østlandet, der forekomsten av museskader er høyest, svarer 17 prosent i undersøkelsen at de frykter mest å få mus i hus.

­Setter opp feller

– Undersøkelsen vår viser at mange er flinke til å ta grep for å forhindre og bekjempe rotter og mus, sier Richvoldsen.

28 prosent har sikret at det ikke er sprekker eller åpninger inn i boligen, og 22 prosent har satt opp mus- eller rottefeller, som tiltak for å unngå skadedyr i boligen.

– De viktigste skadeforebyggende tiltakene er å hindre at mus og rotter kommer inn i boligen. Har du først fått disse skadedyrene i hus, er feller den mest effektive måten å bekjempe disse på. Du kan også bruke gift, men da bør autorisert personell ta seg av behandlingen, siden det kan skade barn og husdyr, sier Richvoldsen i Codan Forsikring.

Det er store variasjoner i fellebruk mellom landsdelene. Det er færrest i Oslo og flest på Sørlandet som har satt opp mus- eller rottefeller.

Undersøkelsen er utført av Norstat for Codan Forsikring blant et landsrepresentativt utvalg på 1000 respondenter i oktober 2019.

Fylker med flest musebekjempelser

  1. Akershus 14 %
  2. Hordaland 14 %
  3. Nordland 10 %
  4. Trøndelag 9 %
  5. Rogaland 8 %

Fylker med flest rottebekjempelser

  1. Hordaland 22 %
  2. Rogaland 15 %
  3. Oslo 9 %
  4. Østfold 8 %
  5. Akershus 8 %

Kilde: Norsk Hussopp Forsikring