I skråningen rett nedenfor veien har noen dumpet et gammelt kjøleskap
I skråningen rett nedenfor veien har noen dumpet et gammelt kjøleskap

Området er merket naturreservat

Her har noen dumpet kjøleskap og gamle bildekk