Lønns- og tarifforhandlinger og bistand til medlemmer som opplever ulike utfordringer er blant våre hovedoppgaver. Vi tilbyr også en rekke kurs og medlemsaktiviteter, og mange andre gode medlemsfordeler. Vi jobber for at du skal få en enda bedre arbeidsdag!

Parat ble etablert i januar 2005 gjennom en fusjon mellom Flerfaglig fellesorganisasjon (2fo) og Privatansattes fellesorganisasjon (Prifo).

Parat har ni selvstendige underorganisasjoner (Parat Nav, Parat Media, Farmasiforbundet, Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF), Veritas funksjonærforening (VEFF), Norges Politilederlag (NPL), Parat forsvar, Parat Kabinforbund og Norsk Pilotforbund), og en rekke forskjellige medlemsgrupper.