Anne Kjendsheim er valgt som leder av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Anne Kjendsheim er valgt som leder av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Disse er valgt som

Nye ledere og medlemmer av råd og utvalg