Shutterstock-Tryg Forsikring.jpg
Shutterstock-Tryg Forsikring.jpg

Over 350.000 kjører med gamle vinterdekk

Hver dag skjer over tusen små og store trafikkulykker på norske veier. I overgangen mellom høst og vinter er snittet høyest, og dårlige dekk og hjul er blant årsakene. Likevel viser en fersk spørreundersøkelse at vel 364.000 personbiler kjører på gamle vinterdekk.

På denne tiden ser vi mange bilskader etter småkollisjoner som skyldes glatt føre, ofte i kombinasjon med gamle eller dårlige vinterdekk. Det finnes ikke noe fasitsvar på når vinterdekk må skiftes, men er de brukt i fem år eller mer er dekkets egenskaper vesentlig svekket i forhold til nye, selv med mønsterdybde nok igjen. Hardere gummi gir dårligere veigrep på vinterføre, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Det er Tryg Forsikring som opplyser om dette i en pressemelding.

Shutterstock-Tryg Forsikring.jpg

Yngre kvinner best i klassen

I bilundersøkelsen svarer 13 prosent at de kjører på vinterdekk som er eldre enn fire år. Andelen menn er betydelig høyere enn for kvinner, og aldersmessig troner 50-59 år med 16 prosent, mens det er vesentlig lavere andel blant de yngste sjåførene med kun 8 prosent.

– Det er overraskende at aldersgruppen 18-29 år synes best til å ha på nyere vinterdekk. Man må anta at det har sammenheng med at mange kjører nyere biler, og dermed har nyere dekk. Uansett er det en positiv utvikling da vi i tidligere undersøkelser har sett det motsatte, at yngre sjåfører tenderer til å kjøre oftere med eldre vinterdekk, sier han.

Høyest andel blant de med lav lønn

I undersøkelsen kommer det også frem at det er en klar sammenheng mellom inntekt og andelen som kjører med gamle vinterdekk. Hele 23 prosent av de som svarer at de kjører med gamle dekk oppgir å ha en årslønn på under 300.000 kroner.

– Skal du ha nye vinterdekk av god kvalitet koster det fort 10.000 kroner eller mer, litt avhengig av størrelse. Det er en betydelig investering, så det er lett å forstå at mange venter i det lengste med å skifte gamle dekk. Likevel, det er å gamble med din og andres sikkerhet å kjøre på gamle vinterdekk som ikke vil ha optimalt veigrep og bremseegenskaper i en kritisk situasjon på vinterveien, sier Brandeggen.

Bildekk er laget av gummi og vil over tid få fysisk slitasje samt negativ påvirkning fra sollys, temperatursvingninger, kjemikalier fra veiunderlaget og oksygen i luften. Mønsterdybde på vinterdekk skal være minimum 3 millimeter. NAF anbefaler 4 millimeter.

Kilde: Tryg Forsikring

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov

  •  Det er i perioden 8. – 18. oktober 2019 gjennomført til sammen 1002 CAWI-intervjuer med personer 18+ år med bil i husstanden.
  • På spørsmål «Er vinterdekkene på bilen eldre enn 4 år?» er svarene blant de som har bil i husstanden og førerkort: Ja 13%, Nei 79%, Vet ikke 9%.

Per 29. mars 2019 var det registrert vel 2.8 millioner personbiler i Norge, ifølge SSB.

Kilde:Tryg Forsikring