Aadne Røilid (Kr.f.) (t.h.) ba i siste formannskapsmøte om at kontrollutvalget i Drangedal kontrollerer saken der Skanits AS har fått avslag på næringsvirksomhet på den tidligere Eben Eser-tomta, og nå har etablert treningsmoduler på plassen, før søknaden om midlertidig etablering er vedtatt. Fra venstre en lyttende ordfører Tor Peder Lohne (Sp), Magnus Straume (Ap) og Synnøve Kveven (Ap).
Aadne Røilid (Kr.f.) (t.h.) ba i siste formannskapsmøte om at kontrollutvalget i Drangedal kontrollerer saken der Skanits AS har fått avslag på næringsvirksomhet på den tidligere Eben Eser-tomta, og nå har etablert treningsmoduler på plassen, før søknaden om midlertidig etablering er vedtatt. Fra venstre en lyttende ordfører Tor Peder Lohne (Sp), Magnus Straume (Ap) og Synnøve Kveven (Ap).

Ber kontrollutvalget følge opp «Eben Eser-saken»