Ordfører i Drangedal Tor Peder Lohne. Kommunestyret har bedt rådmannen se på kost-nytteeffekten av medlemskapet i Grenlandssamarbeidet. Arkivfoto
Ordfører i Drangedal Tor Peder Lohne. Kommunestyret har bedt rådmannen se på kost-nytteeffekten av medlemskapet i Grenlandssamarbeidet. Arkivfoto

Bør Drangedal trekke seg fra Grenlandssamarbeidet nå?