FAKSIMILE: Dette er en faksimile over siden og guiden for deg som vil mate småfuglene i vinter. Faksimilen er hentet fra Drangedal Blad 30. november 1996. (Arkivet)
FAKSIMILE: Dette er en faksimile over siden og guiden for deg som vil mate småfuglene i vinter. Faksimilen er hentet fra Drangedal Blad 30. november 1996. (Arkivet)

Husk småfuglene i vinter