Leserinnlegg

Vedrørende  henleggelsen av skyteepisoden i Bråtheia.     

Drangedal 25.01.2020.

En polititjenestemann som har fortid beredskapstroppen sa til meg at polititjenestemenn aldri skal skyte for å verne seg selv, fordi politiet alltid kan trekke seg tilbake og tilkalle forsterkninger. Når polititjenestemenn har behov for å skyte er det for å verne andre.

Ut fra det faktum at polititjenestedamene sto i lang avstand fra 29 åringen som bare hadde en stein i hånden sto de ikke i noen reell fare. Ut fra det som står i Drangedalsposten hadde de skjold og batonger i tillegg til pistoler. Finnes det en eneste noenlunde mentalt fornuftig person i verden som går til angrep med en stein mot to polititjenestemenn i denne situasjonen? Den personen som gjør det har polititjenestemennene plikt til å hjelpe, fordi til sykere en person er til større krav på hjelp fra det offentlige har vedkommende. Politiet er forpliktet til å verne syke folk mot seg selv og andre.

Hvordan kan spesialenheten si seg enig med politidamen som skjøt han at hun ville ha tapt en fysisk duell mot 29 åringen og at steinen utgjorde en potensiell stor fare for sivile på stedet? Hun hadde jo alle nødvendige verktøy til å stanse han eller bare trekke seg tilbake.

Etter mine opplysninger var det ingen sivile på stedet. Hvis jeg en dag ser en sleggekaster som sveiver med slegga kommer jeg bare til å holde meg på minst 100m avstand.

I Malaga i Spania for over 15 år siden var det en lokal politimann som fattet mistanke til en person i en bil. Han forfulgte bilen ut på en søppelfylling utenfor byen. Ute på søppelfyllingen stanset han den som viste seg å være en biltyv. Biltyven sveivet ned sidevinduet på bilen og politimannen følte seg truet og trakk fram pistolen. Det endte med at han skjøt og drepte biltyven.

I ettertid forklarte politimannen at biltyven hadde tatt tak i pistolen slik at skuddet gikk av og trav tyven i hodet, noe som naturligvis ingen kunne motbevise.

For politiet i Malaga var kjernepunktet i saken at politimannen hadde brutt alle instrukser ved sin opptreden i saken og derfor fikk han sparken og ble straffet. Han skulle aldri ha forfulgt tyven alene, men  tilkalle hjelp slik at det hadde vært minst en polititjenestemann til tilstede på søppelfyllingen før pågripelsen. Politimannen hadde altså selv ulovlig ut satt seg for en situasjon han ikke behersket.

For meg er det opplagt at de to politidamene som tok kontakt med 29 åringen i Bråtheia ikke har noe i politiet å gjøre fordi den politidamen som ikke skjøt greide ikke å hindre sin kollega i å skyte for å treffe 29 åringen. Det er heller ikke sikkert hun gjorde noe forsøk på det. Ja, kanskje hun oppfordret til å skyte på han.

Det farligste som hendte der var de fem skuddene som de begge var ansvarlig for. Hvor gikk de fire andre skuddene som ikke traff vedkommende? Heldigvis var det ingen andre i nærheten.

For meg er det også opplagt at de i spesialenheten som henla saken ikke har noe i spesialenheten å gjøre.

Dersom ikke henleggelsen blir omgjort sitter pistolene enda løser i beltet på disse politidamene ved senere anledninger. Blir ikke henleggelsen omgjort kan de jo bare skyte og si at de følte seg truet. Ved dette leserinnlegget, som jeg også sender kopi av til spesialenheten, mener jeg at jeg har gjort min plikt for å hindre at det, og egentlig forventer stor takk fra de ansvarlige.

I Lisleherad for vel mer enn 30 år siden skjøt og drepte en politimann en mann som sto i kjøkkenvinduet, kanskje med en kniv i neven. Det var to politimenn der og den ene hadde søkt dekning. Den andre skjøt og drepte mannen. Spesialenheten henla denne saken også i likhet med mange andre saker der polititjenestemenn har opptrådt fullstendig fornuftstridig.

Er ikke tiden inne til å nedlegge det som på folkemunne heter Spesialenheten til henleggelse av politisaker?

Bjørn Odden