Leserinnlegg

Angående «Mer rettferdig avgifter».

Det er ikke mye rettferdig å la folk som eier boliger med flere boenheter å måtte betale ca. 19 000 kr (ca. 13 600 kr ekstra pr. boenhet i abonnementer + ca. 5 700 kr i tillegg for forbruk av vann inn og avløp/kloakk ut, uten vannmåler). Bare fordi noen boligeiere aldri har betalt for vann og avløp. Det er da kommunen sin feil at de ikke har hatt kontroll på tidligere «snyltere» som de kaller det.

Jeg kunne forstått det hvis det var seksjonerte leiligheter, der hver eier har skjøte, eier og bestemmer over sin leilighet slik som en eier av enebolig gjør. Da hadde det heller vært urettferdig, om de skulle sluppet unna.

Det virker som at ingen kan fortelle hva beløpet egentlig vil bli pr. boenhet, bare at det trolig skal bli billigere med vann/avløp for alle abonnementene. Og når tid skal det skje? I juni? Nei det skjer nok ikke før kommunen har spart opp store summer i sitt selvkostfond. Det kan ta år. Sjekk ssb.no, søk på Kostra Drangedal der en ser hvor mye prosenter de har innrapportert av selvkost de siste åra.

Fra kommunens hjemmeside om betalingssatser:

Boliger og fritidsboliger, hva en må betale i 2020:

Vann årsgebyr: 6.190,- + Forbruksgebyr per m³ inkl. mva. 13,73,-

Avløp: 7422,50,- + Forbruksgebyr per m³ inkl. mva. 14,99,-

Det blir 13 612,50 kr ekstra pr. boenhet pr. år bare i årlig abonnement. I tillegg kommer 5744 kroner (beregnet årlig forbruk på 200m3 inn vann og avløp/kloakk ut i en bolig på 200 m2).

Altså en avgiftsøkning per boenhet på 19 356 kroner pr år. Kommunen viser på sin nettside kun priser med 200 m3 forbruk inn/ut uten vannmåler. Veldig diffust og uklart. Slik at en da tror at de regner hver boenhet med 200 m3 i forbruk. Selv for en liten leilighet/boenhet.

De har nå begynt å vise betalings-eksempler på sin nettside på hvordan det kan svare seg å ha vannmåler. Men det er umulig å finne ut hva du egentlig skal betale uten vannmåler (utenom 5744 kr). Det finnes kun en setning der de skriver at en boenhet som bruker 50 m3 vil spare 5744 kr pr år med vannmåler. Jeg forstår ikke hvordan de har klart å få til det regnestykket. Da må boenheten ha et kubikk-forbruk på 0 og ikke 50.

Det er pr. i dag et mindretall av boliger som har vannmåler i Drangedal så det er merkelig at de ikke forklarer bedre for de som ikke har vannmålere.

Så hvem kan fortelle hvor mye en må betale nå for en kjellerleilighet på 60 m2 pr år uten vannmåler?

Reelt forbruk for en boenhet i Drangedal (leiligheter med 1-2 beboere) bruker ca. 30 m3. (vet dette sikkert pga. vannmålere ved utleie) Det er mennesker som ikke vanner plenen eller vasker bilen med hageslange ofte.

Det blir da 411,90 kr m3 for vannet inn og 449,70 kr for avløp/kloakk ut pr. boenhet pr. år.

En stor enebolig (og kanskje nå også en kjellerleilighet på 60 m2) i Drangedal som ikke har vannmåler må betale for 200 m3, der vann inn blir 2 746 kr og avløp/kloakk ut blir 2 998 kr pr. år. Det er ekstremt mye hvis det er kun 1-2 beboere.

Det er bare å hive seg på telefonen til en rørlegger og få montert vannmåler. Rørleggeren ordner alt av papirer til kommunen, og du kan tjene inn vannmåleren på mindre enn ett år.

Kommunen har i alle tidligere år aldri vært ivrig på at folk skal få vannmålere. Og en kan jo tenke seg hvorfor. De har latt pensjonister og andre småhusholdninger med egne boliger måtte betale for de med stort vannforbruk (og ikke minst alle lekkasjen på vann-nettet). Og det samme skjer igjen nå med at hver boenhet skal måtte betale (med økte husleier) for de som bruker mye vann. Det er jo oftest pensjonister, unge eller vanskeligstilte som leier leiligheter. Sånn som det blir nå, må en pensjonist som bor i Smiekra måtte betale for plenvanningen i Sjømannsbyen. Finnes ikke rettferdig!

Det er også merkelig at det er kun FrP som har skjønt denne uretten, og ikke de andre partiene.

Fælt nok med oppslag i nasjonale aviser om mobbesaken i skolen, men begynner ikke dette også å se ut som mobbing fra kommunen side?

En del eldre eneboliger i Drangedal har registrert to boenheter fra gammelt av, da det kanskje bodde en gammel tante med borett på loftet.

Sjekk din bolig på seeiendom.no, skriv inn adressen din i Norgeskartet og klikk på eiendomsinformasjonen. Da finner du ut om du har flere adresser/boenhet på din eiendom. Hvis ja, så får du masse ekstrautgifter nå, med å sponse «mer rettferdige avgifter».

Det mest rettferdige er å kutte vekk de «ekstreme» årlige abonnementene pr boenhet, og la boligeiere få montert vannmålere. At en da kun betaler etter forbruk (pr.m3) av vann inn og ut. Da kan folk selv påvirke hvor mye de betaler.

Så får de heller skru opp kubikkprisen.

Jorunn Håstul