Det er ikke ofte det skjer at nye drangedøler blir født i ambulansen, men heller ikke helt uvanlig. For familien Doksrød Bråthen ble det likevel et ekstra minne, som en kan smile av i ettertid, når alt gikk godt. Her er pappa Knut Helge Bråthen, Ada Elise Doksrød Bråthen, nyfødte Anna Sofie Statskleiv Bråthen og mamma Ann Hilde Doksrød Bråthen.
Det er ikke ofte det skjer at nye drangedøler blir født i ambulansen, men heller ikke helt uvanlig. For familien Doksrød Bråthen ble det likevel et ekstra minne, som en kan smile av i ettertid, når alt gikk godt. Her er pappa Knut Helge Bråthen, Ada Elise Doksrød Bråthen, nyfødte Anna Sofie Statskleiv Bråthen og mamma Ann Hilde Doksrød Bråthen.

Fødte i busslomma