Verdistigningen på boliger i Drangedal har vært forholdsvis lav det siste 10-året, her fra Prestestranda.
Verdistigningen på boliger i Drangedal har vært forholdsvis lav det siste 10-året, her fra Prestestranda.

Senker eiendomsskatten på bolig og fritidsbolig