Foto:pixabay
Foto:pixabay

Trangt budsjett gir mindre asfalt 

Veiene i nye Vestfold og Telemark fylke vil få betydelig mindre asfalt i år enn i tidligere år. Fylkeskommunen har i 2020 i underkant av 71 millioner kr til asfaltering og veimerking. Dette er ned fra 181 millioner samlet i Vestfold og i Telemark i 2019. 

Det var budskapet til politikerne i Hovedutvalg for samferdsel i det nye fylket onsdag 5. februar. 

Det er Tania Ripoll, Prosjektleder kommunikasjon, Sektorutvikling Samferdsel, miljø og mobilitet som skriver dette i en pressemelding 5. februar kl 13:51.

Forfallet vil øke 

– Regjeringen har sagt de vil satse på fylkesveiene. Men det vi ser er at vi knapt har penger til å tette de verste hulla, sier Arve Høiberg (A), leder for hovedutvalg for samferdsel. 

– Vi har allerede et forfall på over 3 milliarder kroner. Dette budsjettet betyr at veiene våre vil forfalle enda mer i år. Jeg utfordrer regjeringa til å vise sin vilje til å satse på fylkesveiene gjennom en solid bevilgning til fylkesveiene i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet, sier Høiberg. 

Stort inntektstap 

Det er flere årsaker til de manglende midlene til asfaltering, forklarte Gunnar Berg Treidene til politikerne.  Han er direktør for Sektor for samferdsel, miljø og mobilitet i fylkeskommunen.  

–  Det nye inntektssystemet har ført til en nedgang i inntektene for fylkeskommunen, og det har også tapet av Svelvik kommune gjort. Når vi samtidig har en stor økning i prisene på nye driftskontrakter, gjør totalen at vi har lite midler til asfalt, redegjør Treidene.  

Streng prioritering 

Det sterkt reduserte budsjettet for asfaltering vil måtte innebære en streng prioritering, for å få mest mulig ut av begrensede midler, sa Treidene. 

Vi forstår fra Statens vegvesen at asfalteringen reduseres også på riksveinettet, både nasjonalt og i Region sør, fortalte Treidene hovedutvalget.