Øystein Rugtveit (H) er leder av hovedutvalget for oppvekst, mangfold og kultur. Foto: Jan Magne K. Stensrud
Øystein Rugtveit (H) er leder av hovedutvalget for oppvekst, mangfold og kultur. Foto: Jan Magne K. Stensrud

Barnehagen og skolen på Bø i Tørdal står i fare for å bli lagt ned