Leder ved NAV Drangedal, Hilde Holte Gare. Foto: Jan Magne K. Stensrud
Leder ved NAV Drangedal, Hilde Holte Gare. Foto: Jan Magne K. Stensrud

Koronavirus: 80 nye permitterte siden mandag

Bare siden mandag har vi registrert 80 nye arbeidssøkere, de aller fleste på grunn av permisjon, sier leder ved NAV Drangedal Hilde Holte Gare.

Sykefraværstilfeller – påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset

Ifølge NAV er det i løpet av 18. mars 1 850 nye sykefraværstilfeller der det er påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset (Covid-19) i Norge. Siden 9. mars er det registrert 19 200 slike sykefraværstilfeller i Norge.

– De siste dagene har det vært en kraftig økning i antall sykefraværstilfeller med påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset. At antallet er klart høyere enn Folkehelseinstituttets tall over antall smittede, henger sammen med at NAVs tall også fanger inn sykmeldinger med mistanke om smitte. Ettersom det er enkelte forsinkelser i rapporteringen, blant annet at sykehusene leverer sykmeldinger på papir, vil det reelle tallet på antall sykefraværstilfeller være noe høyere, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Kilde: Nav.no

NAV har mottatt 113.500 søknader om dagpenger på under en uke
Tirsdag 17. mars mottok NAV 59.900 søknader om dagpenger under permittering, og ytterligere 3.800 søknader om ordinære dagpenger. De siste 6 dagene har dermed NAV totalt mottatt 113 500 søknader om dagpenger, der 105 000 av søknadene gjaldt permittering, og 8 600 var ordinære søknader om dagpenger.

– Dette betyr at NAV på under en uke har mottatt søknader om dagpenger ved permittering for nesten 4 prosent av den norske arbeidsstyrken. Vi jobber på spreng for å få på plass de nødvendige tilpasningene i datasystemene våre, og gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine, opplyser arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng på NAV sine nettsider.

Noen nyttige linker:

Er du permittert på grunn av koronaviruset? slik går du frem

Når det gjelder økonomisk sosialhjelp fra NAV les mer her

Slik sykmelder leger ved koronavirus les mer her

Arbeidsgiver – hva gjelder i min situasjon? Les mer her